Ceci n'est pas un emplacement valide
{"id":"2daa799c-405d-583c-84eb-6df5d7842237","title":"Cuisinier/Kok/Cook","langcode":"fr","path":{"alias":"/offredemploi/cuisinierkokcook-308773"},"metatag_normalized":[{"tag":"meta","attributes":{"content":"Offre d'emploi | Cuisinier/Kok/Cook | Ekeren","name":"title","property":null}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"ADIL cherche un(e) Cuisinier/Kok/Cook dans les alentours de Ekeren. Lisez l'offre d'emploi et postulez vite en ligne!","name":"description","property":null}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Vacancy","name":null,"property":"og:type"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"/fr/offredemploi/cuisinierkokcook-308773","name":null,"property":"og:url"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Offre d'emploi | Cuisinier/Kok/Cook | Ekeren","name":null,"property":"og:title"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"ADIL cherche un(e) Cuisinier/Kok/Cook dans les alentours de Ekeren. Lisez l'offre d'emploi et postulez vite en ligne!","name":null,"property":"og:description"}}],"default_langcode":true,"field_approval_number":"00305-406-20121204","field_company_info":"Vous faites partie de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde ? C'est possible!<br><br>Notre client est le restaurant de restauration rapide de renommée mondiale connu pour son délicieux poulet frit. La recette authentique qui existe depuis des années garantit que plus de 12 millions de personnes visitent la chaine de restaurant chaque jour. En plus du poulet original, vous pouvez également manger des choses telles que les autres Hot Wings bien connues, divers hamburgers, des wraps ...<br><br>Cette chaîne s'étend actuellement sur plus de 115 chaînes dans le monde et attire de plus en plus l'attention en Belgique. En tant que partenaire franchisé, notre client est pleinement engagé dans l'expansion de la marque en Flandre, à Bruxelles et aux Pays-Bas. Pour rendre cela possible, nous recherchons pour le résultat des personnes qui souhaitent faire partie de cette famille.<br><br>Chez notre client, tout tourne autour d'une bonne ambiance de travail. Nous essayons de garder ces valeurs pour vous à travers les valeurs suivantes auxquelles nous attachons une grande importance : Be Your Best Self, Make A Difference and Have Fun !<br><br>Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!<br><br>Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!<br><br>Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de ketenrestaurant bezoeken. Naast de originele kip kan je er ook zaken eten zoals onder andere de andere gekende Hot Wings, verschillende hamburgers, wraps …<br><br>Deze keten verspreid zich wereldwijd momenteel al over meer dan 115 en begint nu ook meer en meer aandacht te krijgen in België. Onze klant is als franchisepartner volop bezig met het verder uitbouwen van het merk binnen Vlaanderen, Brussel en Nederland. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar het resultaat mensen die deel willen van deze familie.<br><br>Bij onze klant draait alles om een ​​goede werksfeer. Deze proberen we rossen you behouden door volgende waarden waar we veel belang aan hechten: Be Your Best Self, Make A Difference en Have Fun!<br>","field_content_to_show":["field_accent_internal_id","field_approval_number","field_company_info","field_contract_type","field_employment_type","field_functional_description","field_functional_domain","field_functional_domain_level_2","field_header_image","field_location","field_offer_info","field_paragraphs","field_profile_info","field_province","field_salary_max","field_salary_min","field_salary_unit","field_sidebar_paragraphs","field_status","field_statute","field_vacancy_consultant","field_vacancy_image","field_vacancy_video"],"field_enriched_vacancy":false,"field_functional_description":"En tant que cuisinier, vos tâches consisteront à :<br><ul><li>Vous êtes responsable du rôtissage et de la friture de notre vaste gamme de produits à base de poulet.<br></li><li>Vous respectez l'ordonnance originale en suivant les procédures prescrites.<br></li><li>Vous savez gérer consciemment le stock selon le principe 'First In, First Out'.<br></li><li>Vous assumez les responsabilités suivantes :<br></li><li>Propreté : Le restaurant est ordonné et propre en tout temps.<br></li><li>Hospitalité : La satisfaction du client est au centre de vos préoccupations.<br></li><li>Précision : Vous vous assurez du strict respect de toutes les procédures.<br></li></ul><br>Als kok/keukenmedewerker zal je takenpakket bestaan uit volgende zaken:<br><ul><li>Je staat in voor het braden en frituren van ons breed assortiment aan kippenproducten.<br></li><li>Je houdt het originele recept in eer door de voorgeschreven procedures te volgen.<br></li><li>Je weet bewust om te gaan met de voorraad volgens het ‘First In, First Out'-principe.<br></li><li>Je neemt volgende verantwoordelijkheden voor jouw rekening:<br></li><li>Cleanliness: Het restaurant is ten allen tijde ordelijk en proper.<br></li><li>Hospitality: De klant zijn tevredenheid staat voor jou centraal.<br></li><li>Accuracy: Je ziet toe op een stipte naleving van alle procedures.<br></li></ul>","field_id":"84a69b61-2da9-4121-91a2-b1a06222710f","field_last_update":"2022-01-23T14:27:30+01:00","field_offer_info":"Vous découvrirez bientôt notre culture fantastique et notre esprit d'équipe unique. L'appréciation de la contribution et de l'initiative sont nos principales priorités. Vous deviendrez également le visage d'une marque forte et vous aurez de nombreuses opportunités de développer votre carrière au sein du Benelux.<br><ul><li>Un salaire compétitif;<br></li><li>Une culture fantastique où vous pouvez être vous-même avec des collègues enthousiastes ;<br></li><li>Formation polyvalente et de soutien;<br></li><li>Bonne indemnité de déplacement ;<br></li><li>Excellentes opportunités de carrière et bonne formation et cours axés sur l'emploi<br></li><li>Des services flexibles, permettant de concilier facilement le poste avec votre vie privée.<br></li></ul><br>Je zal al snel onze fantastische cultuur en unieke teamspirit ontdekken. Waardering voor inbreng en initiatief staan bij ons voorop. Bovendien groei je mee uit tot het gezicht van een sterk merk en krijg je volop kansen je carrière binnen Benelux Food Group verder uit te bouwen.<br><ul><li>Een marktconform salaris;<br></li><li>Een fantastische cultuur waar je jezelf kan zijn met enthousiaste collega's;<br></li><li>Veelzijdige en ondersteunende opleiding;<br></li><li>Goede reiskostenvergoeding;<br></li><li>Uitstekende doorgroeimogelijkheden en goede functiegerichte trainingen en cursussen<br></li><li>Flexibele diensten, waardoor de functie goed te combineren is met je privéleven.<br></li></ul>","field_profile_info":"Pour ce poste, nous recherchons un employé possédant les qualités suivantes :<br><ul><li>Vous êtes résistant au stress et savez comment gérer les situations stressantes.<br></li><li>Vous aimez une bonne dose de dynamisme et êtes flexible et positif.<br></li><li>Vous pouvez bien travailler avec les autres pour atteindre l'objectif commun.<br></li><li>Vous faites preuve de respect envers les clients, les employés et le matériel.<br></li><li>Vous pouvez toujours maintenir l'ordre sur la production, même lorsqu'il y a un coup de feu.<br></li><li>Vous êtes ponctuel (vous êtes au restaurant 15 minutes avant le début du shift)<br></li><li>Vous respectez les accords et le règlement intérieur pris en toutes circonstances.<br></li><li>Vous êtes flexible et surtout motorisé pour faciliter vos déplacements pour la formation prévue<br></li><li>Vous parlez au minimum une des 3 langues suivantes NL-FR-Angl et comprenez au moins 2 des 3 pour faciliter la communication et la compréhension interne<br></li></ul><br>Voor deze functie zijn wij op zoek naar een medewerker met volgende kwaliteiten:<br><ul><li>Je bent stressbestendig en weet hoe je moet omgaan met stressvolle situaties.<br></li><li>Je houdt van een gezonde dosis dynamiek en bent flexibel en positief ingesteld.<br></li><li>Je kan goed samenwerken met anderen om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken.<br></li><li>Je toont respect voor gasten, medewerkers en materiaal.<br></li><li>Je kan steeds orde behouden over de productie, ook bij drukte.<br></li><li>Je bent telkens stipt op tijd (je bent 15 minuten voor start van de shift in het restaurant)<br></li><li>Je leeft in alle omstandigheden de gemaakte afspraken en huisregels naJ<br></li><li>Je spreekt minimaal een van de volgende 3 talen NL-FR of engels en begrijpt minimaal 2 van de 3 om intern communicatie en begrip te vergemakkelijken.<br></li><li>Je bent flexibel en vooral gemotoriseerd om je verplaatsingen voor de geplande training te vergemakkelijken.<br></li></ul>","field_reference_code":"308773","field_status":"open","field_employment_type":"FULL_TIME","field_salary_min":null,"field_salary_max":null,"field_salary_unit":null,"field_vacancy_image":[],"field_vacancy_video":[],"relationships":{"field_fringe_benefits":[],"field_office":{"title":"ACCENT FOOD & HORECA BRUSSELS","status":true,"field_is_active":true,"field_phone":"+32 2 738 04 11","field_office_id":"c8e1d9ce-4c9e-4c34-a441-5487b66acc2d","path":{"alias":"/nos-bureaux/accent-food-horeca-brussels"},"field_whatsapp":null,"field_sms":null},"field_vacancy_consultant":{"field_firstname":"ADIL","field_lastname":"EL ASERY","field_title":"Office Manager","field_vacancy_consultant_image":{"url":"https://accjobboardsaprd01.blob.core.windows.net/publicimages/a3420c57-7476-453c-9a3f-f4ea9426c280/employees/14/14349/image/14349.jpg"},"relationships":{"field_image":null}},"field_location":{"name":"Ekeren","status":true,"field_machine_name":"f28323c4-ca3c-4025-a6ae-2af0b1449130","path":{"alias":"/ekeren-2180"}},"field_province":{"name":"Anvers","status":true,"path":{"alias":"/anvers"}},"field_statute":{"name":"Travailleur"},"field_functional_domain":[{"name":"Horeca & tourisme","status":true,"field_machine_name":"17","path":{"alias":"/horeca-tourisme"}}],"field_functional_domain_level_2":{"name":"Collaborateur de cuisine","field_machine_name":"c61fb607-b2b7-4867-9944-44310a25e006","path":{"alias":"/horeca-tourisme/collaborateur-de-cuisine"}},"field_contract_type":{"name":"Possibilité fixe"}},"locales":[{"langcode":"nl","path":{"alias":"/vacature/cuisinierkokcook-308773"}},{"langcode":"fr","path":{"alias":"/offredemploi/cuisinierkokcook-308773"}}]}

POSTE VACANT
Cuisinier/Kok/Cook
Ekeren
f28323c4-ca3c-4025-a6ae-2af0b1449130

Statut
Statut: Travailleur
Travailleur
Domaine de fonction
Domaine de fonction: Horeca & tourisme
Horeca & tourisme
Collaborateur de cuisine
Mise à jour
Mise à jour: 23/1/2022
Province
Province: Anvers
Anvers
fr
FULL_TIME
Type de contrat
Type de contrat: Possibilité fixe
Référence
Référence: 308773
En tant que cuisinier, vos tâches consisteront à :
 • Vous êtes responsable du rôtissage et de la friture de notre vaste gamme de produits à base de poulet.
 • Vous respectez l'ordonnance originale en suivant les procédures prescrites.
 • Vous savez gérer consciemment le stock selon le principe 'First In, First Out'.
 • Vous assumez les responsabilités suivantes :
 • Propreté : Le restaurant est ordonné et propre en tout temps.
 • Hospitalité : La satisfaction du client est au centre de vos préoccupations.
 • Précision : Vous vous assurez du strict respect de toutes les procédures.

Als kok/keukenmedewerker zal je takenpakket bestaan uit volgende zaken:
 • Je staat in voor het braden en frituren van ons breed assortiment aan kippenproducten.
 • Je houdt het originele recept in eer door de voorgeschreven procedures te volgen.
 • Je weet bewust om te gaan met de voorraad volgens het ‘First In, First Out'-principe.
 • Je neemt volgende verantwoordelijkheden voor jouw rekening:
 • Cleanliness: Het restaurant is ten allen tijde ordelijk en proper.
 • Hospitality: De klant zijn tevredenheid staat voor jou centraal.
 • Accuracy: Je ziet toe op een stipte naleving van alle procedures.

Description de l'emploi

En tant que cuisinier, vos tâches consisteront à :
 • Vous êtes responsable du rôtissage et de la friture de notre vaste gamme de produits à base de poulet.
 • Vous respectez l'ordonnance originale en suivant les procédures prescrites.
 • Vous savez gérer consciemment le stock selon le principe 'First In, First Out'.
 • Vous assumez les responsabilités suivantes :
 • Propreté : Le restaurant est ordonné et propre en tout temps.
 • Hospitalité : La satisfaction du client est au centre de vos préoccupations.
 • Précision : Vous vous assurez du strict respect de toutes les procédures.

Als kok/keukenmedewerker zal je takenpakket bestaan uit volgende zaken:
 • Je staat in voor het braden en frituren van ons breed assortiment aan kippenproducten.
 • Je houdt het originele recept in eer door de voorgeschreven procedures te volgen.
 • Je weet bewust om te gaan met de voorraad volgens het ‘First In, First Out'-principe.
 • Je neemt volgende verantwoordelijkheden voor jouw rekening:
 • Cleanliness: Het restaurant is ten allen tijde ordelijk en proper.
 • Hospitality: De klant zijn tevredenheid staat voor jou centraal.
 • Accuracy: Je ziet toe op een stipte naleving van alle procedures.
Vous faites partie de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde ? C'est possible!

Notre client est le restaurant de restauration rapide de renommée mondiale connu pour son délicieux poulet frit. La recette authentique qui existe depuis des années garantit que plus de 12 millions de personnes visitent la chaine de restaurant chaque jour. En plus du poulet original, vous pouvez également manger des choses telles que les autres Hot Wings bien connues, divers hamburgers, des wraps ...

Cette chaîne s'étend actuellement sur plus de 115 chaînes dans le monde et attire de plus en plus l'attention en Belgique. En tant que partenaire franchisé, notre client est pleinement engagé dans l'expansion de la marque en Flandre, à Bruxelles et aux Pays-Bas. Pour rendre cela possible, nous recherchons pour le résultat des personnes qui souhaitent faire partie de cette famille.

Chez notre client, tout tourne autour d'une bonne ambiance de travail. Nous essayons de garder ces valeurs pour vous à travers les valeurs suivantes auxquelles nous attachons une grande importance : Be Your Best Self, Make A Difference and Have Fun !

Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!

Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!

Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de ketenrestaurant bezoeken. Naast de originele kip kan je er ook zaken eten zoals onder andere de andere gekende Hot Wings, verschillende hamburgers, wraps …

Deze keten verspreid zich wereldwijd momenteel al over meer dan 115 en begint nu ook meer en meer aandacht te krijgen in België. Onze klant is als franchisepartner volop bezig met het verder uitbouwen van het merk binnen Vlaanderen, Brussel en Nederland. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar het resultaat mensen die deel willen van deze familie.

Bij onze klant draait alles om een ​​goede werksfeer. Deze proberen we rossen you behouden door volgende waarden waar we veel belang aan hechten: Be Your Best Self, Make A Difference en Have Fun!

Informations sur l'entreprise

Vous faites partie de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde ? C'est possible!

Notre client est le restaurant de restauration rapide de renommée mondiale connu pour son délicieux poulet frit. La recette authentique qui existe depuis des années garantit que plus de 12 millions de personnes visitent la chaine de restaurant chaque jour. En plus du poulet original, vous pouvez également manger des choses telles que les autres Hot Wings bien connues, divers hamburgers, des wraps ...

Cette chaîne s'étend actuellement sur plus de 115 chaînes dans le monde et attire de plus en plus l'attention en Belgique. En tant que partenaire franchisé, notre client est pleinement engagé dans l'expansion de la marque en Flandre, à Bruxelles et aux Pays-Bas. Pour rendre cela possible, nous recherchons pour le résultat des personnes qui souhaitent faire partie de cette famille.

Chez notre client, tout tourne autour d'une bonne ambiance de travail. Nous essayons de garder ces valeurs pour vous à travers les valeurs suivantes auxquelles nous attachons une grande importance : Be Your Best Self, Make A Difference and Have Fun !

Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!

Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de Deel van één van de grootste fastfoodketens ter wereld? Het kan!

Onze klant is het wereldberoemde fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn overheerlijke gefrituurde kip. Het authentieke recept dat al jaren meegaat zorgt ervoor dat dagelijks meer dan 12 miljoen mensen de ketenrestaurant bezoeken. Naast de originele kip kan je er ook zaken eten zoals onder andere de andere gekende Hot Wings, verschillende hamburgers, wraps …

Deze keten verspreid zich wereldwijd momenteel al over meer dan 115 en begint nu ook meer en meer aandacht te krijgen in België. Onze klant is als franchisepartner volop bezig met het verder uitbouwen van het merk binnen Vlaanderen, Brussel en Nederland. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar het resultaat mensen die deel willen van deze familie.

Bij onze klant draait alles om een ​​goede werksfeer. Deze proberen we rossen you behouden door volgende waarden waar we veel belang aan hechten: Be Your Best Self, Make A Difference en Have Fun!
Pour ce poste, nous recherchons un employé possédant les qualités suivantes :
 • Vous êtes résistant au stress et savez comment gérer les situations stressantes.
 • Vous aimez une bonne dose de dynamisme et êtes flexible et positif.
 • Vous pouvez bien travailler avec les autres pour atteindre l'objectif commun.
 • Vous faites preuve de respect envers les clients, les employés et le matériel.
 • Vous pouvez toujours maintenir l'ordre sur la production, même lorsqu'il y a un coup de feu.
 • Vous êtes ponctuel (vous êtes au restaurant 15 minutes avant le début du shift)
 • Vous respectez les accords et le règlement intérieur pris en toutes circonstances.
 • Vous êtes flexible et surtout motorisé pour faciliter vos déplacements pour la formation prévue
 • Vous parlez au minimum une des 3 langues suivantes NL-FR-Angl et comprenez au moins 2 des 3 pour faciliter la communication et la compréhension interne

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een medewerker met volgende kwaliteiten:
 • Je bent stressbestendig en weet hoe je moet omgaan met stressvolle situaties.
 • Je houdt van een gezonde dosis dynamiek en bent flexibel en positief ingesteld.
 • Je kan goed samenwerken met anderen om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken.
 • Je toont respect voor gasten, medewerkers en materiaal.
 • Je kan steeds orde behouden over de productie, ook bij drukte.
 • Je bent telkens stipt op tijd (je bent 15 minuten voor start van de shift in het restaurant)
 • Je leeft in alle omstandigheden de gemaakte afspraken en huisregels naJ
 • Je spreekt minimaal een van de volgende 3 talen NL-FR of engels en begrijpt minimaal 2 van de 3 om intern communicatie en begrip te vergemakkelijken.
 • Je bent flexibel en vooral gemotoriseerd om je verplaatsingen voor de geplande training te vergemakkelijken.

Votre profil

Pour ce poste, nous recherchons un employé possédant les qualités suivantes :
 • Vous êtes résistant au stress et savez comment gérer les situations stressantes.
 • Vous aimez une bonne dose de dynamisme et êtes flexible et positif.
 • Vous pouvez bien travailler avec les autres pour atteindre l'objectif commun.
 • Vous faites preuve de respect envers les clients, les employés et le matériel.
 • Vous pouvez toujours maintenir l'ordre sur la production, même lorsqu'il y a un coup de feu.
 • Vous êtes ponctuel (vous êtes au restaurant 15 minutes avant le début du shift)
 • Vous respectez les accords et le règlement intérieur pris en toutes circonstances.
 • Vous êtes flexible et surtout motorisé pour faciliter vos déplacements pour la formation prévue
 • Vous parlez au minimum une des 3 langues suivantes NL-FR-Angl et comprenez au moins 2 des 3 pour faciliter la communication et la compréhension interne

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een medewerker met volgende kwaliteiten:
 • Je bent stressbestendig en weet hoe je moet omgaan met stressvolle situaties.
 • Je houdt van een gezonde dosis dynamiek en bent flexibel en positief ingesteld.
 • Je kan goed samenwerken met anderen om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken.
 • Je toont respect voor gasten, medewerkers en materiaal.
 • Je kan steeds orde behouden over de productie, ook bij drukte.
 • Je bent telkens stipt op tijd (je bent 15 minuten voor start van de shift in het restaurant)
 • Je leeft in alle omstandigheden de gemaakte afspraken en huisregels naJ
 • Je spreekt minimaal een van de volgende 3 talen NL-FR of engels en begrijpt minimaal 2 van de 3 om intern communicatie en begrip te vergemakkelijken.
 • Je bent flexibel en vooral gemotoriseerd om je verplaatsingen voor de geplande training te vergemakkelijken.
Vous découvrirez bientôt notre culture fantastique et notre esprit d'équipe unique. L'appréciation de la contribution et de l'initiative sont nos principales priorités. Vous deviendrez également le visage d'une marque forte et vous aurez de nombreuses opportunités de développer votre carrière au sein du Benelux.
 • Un salaire compétitif;
 • Une culture fantastique où vous pouvez être vous-même avec des collègues enthousiastes ;
 • Formation polyvalente et de soutien;
 • Bonne indemnité de déplacement ;
 • Excellentes opportunités de carrière et bonne formation et cours axés sur l'emploi
 • Des services flexibles, permettant de concilier facilement le poste avec votre vie privée.

Je zal al snel onze fantastische cultuur en unieke teamspirit ontdekken. Waardering voor inbreng en initiatief staan bij ons voorop. Bovendien groei je mee uit tot het gezicht van een sterk merk en krijg je volop kansen je carrière binnen Benelux Food Group verder uit te bouwen.
 • Een marktconform salaris;
 • Een fantastische cultuur waar je jezelf kan zijn met enthousiaste collega's;
 • Veelzijdige en ondersteunende opleiding;
 • Goede reiskostenvergoeding;
 • Uitstekende doorgroeimogelijkheden en goede functiegerichte trainingen en cursussen
 • Flexibele diensten, waardoor de functie goed te combineren is met je privéleven.

Nous vous offrons

Vous découvrirez bientôt notre culture fantastique et notre esprit d'équipe unique. L'appréciation de la contribution et de l'initiative sont nos principales priorités. Vous deviendrez également le visage d'une marque forte et vous aurez de nombreuses opportunités de développer votre carrière au sein du Benelux.
 • Un salaire compétitif;
 • Une culture fantastique où vous pouvez être vous-même avec des collègues enthousiastes ;
 • Formation polyvalente et de soutien;
 • Bonne indemnité de déplacement ;
 • Excellentes opportunités de carrière et bonne formation et cours axés sur l'emploi
 • Des services flexibles, permettant de concilier facilement le poste avec votre vie privée.

Je zal al snel onze fantastische cultuur en unieke teamspirit ontdekken. Waardering voor inbreng en initiatief staan bij ons voorop. Bovendien groei je mee uit tot het gezicht van een sterk merk en krijg je volop kansen je carrière binnen Benelux Food Group verder uit te bouwen.
 • Een marktconform salaris;
 • Een fantastische cultuur waar je jezelf kan zijn met enthousiaste collega's;
 • Veelzijdige en ondersteunende opleiding;
 • Goede reiskostenvergoeding;
 • Uitstekende doorgroeimogelijkheden en goede functiegerichte trainingen en cursussen
 • Flexibele diensten, waardoor de functie goed te combineren is met je privéleven.
Chatter avec cette agence
Neem contact op met ADIL via +32 2 738 04 11
Numéro d'agrément: 00305-406-20121204
La diversité et l’inclusion sont importantes pour Accent. Qui que vous soyez et quoi que vous défendiez, c’est votre talent qui fait la différence.

Postuler pour Cuisinier/Kok/Cook