Dit is geen geldige locatie
{"id":"32f06737-fb77-5d52-bf8d-2116fbe54f8c","title":"Elektricien Penitentiair Complex van Brugge","langcode":"nl","path":{"alias":"/vacature/elektricien-penitentiair-complex-van-brugge-396210"},"metatag_normalized":[{"tag":"meta","attributes":{"content":"Vacature | Elektricien Penitentiair Complex van Brugge | Brugge","name":"title","property":null}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Cheyenne zoekt een Elektricien Penitentiair Complex van Brugge in de buurt van Brugge. Bekijk de vacature en solliciteer snel online!","name":"description","property":null}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Vacancy","name":null,"property":"og:type"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"/nl/vacature/elektricien-penitentiair-complex-van-brugge-396210","name":null,"property":"og:url"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Vacature | Elektricien Penitentiair Complex van Brugge | Brugge","name":null,"property":"og:title"}},{"tag":"meta","attributes":{"content":"Cheyenne zoekt een Elektricien Penitentiair Complex van Brugge in de buurt van Brugge. Bekijk de vacature en solliciteer snel online!","name":null,"property":"og:description"}}],"default_langcode":true,"field_approval_number":"W.INT.040 - W.INT.10 - VG13/BUO - VG1312/BC - 00137-406-20121024 - 00305-406-20121204","field_company_info":"NL<br>Onze klant helpt steden en bedrijven op alle continenten om hun water, energie en grondstoffen, met name afkomstig van afval, te beheren, te optimaliseren en terug te winnen door oplossingen te bieden voor een circulaire economie.<br><br>Hun 174.000 werknemers dragen rechtstreeks bij tot de duurzame prestaties van particuliere en openbare klanten, zodat deze mannen en vrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen, met respect voor het milieu.<br><ul><br><li>--</li><br></ul><br>FR<br>Notre client aide les villes et les entreprises de tous les continents à gérer, optimiser et valoriser leur eau, leur énergie et leurs matières premières, notamment celles issues des déchets, en apportant des solutions pour une économie circulaire.<br><br>Leurs 174 000 collaborateurs contribuent directement à la performance durable des clients privés et publics, pour que ces hommes et ces femmes puissent continuer à se développer, dans le respect de l'environnement.<br>","field_content_to_show":["field_accent_internal_id","field_approval_number","field_company_info","field_contract_type","field_employment_type","field_fringe_benefits","field_functional_description","field_functional_domain","field_functional_domain_level_2","field_header_image","field_location","field_offer_info","field_paragraphs","field_profile_info","field_province","field_salary_max","field_salary_min","field_salary_unit","field_sidebar_paragraphs","field_status","field_statute","field_vacancy_consultant","field_vacancy_image","field_vacancy_video"],"field_enriched_vacancy":false,"field_functional_description":"Als onderhoudstechnieker HVAC werk je in een shiftensysteem, wat betekent dat je in verschillende ploegen werkt, mogelijk ook buiten de reguliere kantooruren. Het shiftensysteem kan bijvoorbeeld dag-, avond-, nacht- of weekenddiensten omvatten, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.<br><br>Daarnaast wordt een sterke elektrische achtergrond vereist voor deze functie. Je hebt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van elektrische installaties en systemen, waardoor je in staat bent om elektrische onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.<br><br>Naast je elektrische expertise ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van HVAC-systemen en sanitair. Je kennis op deze gebieden is een grote pluspunt, omdat het je in staat stelt om een breed scala aan taken uit te voeren en meerdere technische uitdagingen aan te pakken.<br><br>Als onderhoudstechnieker HVAC met een sterke elektrische achtergrond en kennis van HVAC en sanitair, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. Je flexibele inzetbaarheid in het shiftensysteem zorgt ervoor dat het onderhoud en de herstellingen te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, terwijl je technische expertise bijdraagt aan het waarborgen van goed functionerende systemen en installaties. Jouw brede kennis maakt je een veelzijdige professional, klaar om diverse technische uitdagingen aan te gaan en hoogwaardige service te leveren aan de klanten.<br>","field_id":"bb0df50e-b3bb-403a-8b99-c4e50c45c3c3","field_last_update":"2023-09-27T14:18:53+02:00","field_offer_info":"NL<br>Marktconfort loonpakket + extralegale voordelen + 20 dagen vakantie + 15 betaalde ADV dagen<br>Spannende en gevarieerde projecten<br>Internationale omgeving<br>Groeimogelijkheden<br><br>Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten wij een succesvol en ambitieus bedrijfsmodel bevorderen en ontwikkelen.<br>Wij zijn een menselijk bedrijf dat zijn werknemers verenigt rond sterke waarden.<br>Door sterke verbintenissen aan te gaan, bereiden wij de toekomst voor van onze werknemers, onze klanten en het publiek.<br><ul><br><li>Optimale werkomstandigheden</li><br><li>Diversiteit van werknemers, een essentiële troef voor succes</li><br><li>Maatschappelijk verantwoord ondernemen, overal en voor iedereen</li><br><li>Ons bedrijf zet zich ook in voor sociale verantwoordelijkheid. Aangemoedigd door onze werknemers organiseren wij elk jaar verschillende solidariteitsacties in</li><br></ul><br>in samenwerking met plaatselijke verenigingen.<br><ul><br><li>--</li><br></ul><br>FR<br>Un salaire compétitif + avantages sociaux, 20 jours de vacances + 15 jours ADV<br>Des projets passionnants et variés<br>Environnement international<br>Opportunités de croissance<br><br>En tant qu'acteur majeur du développement durable, nous devons promouvoir et développer un modèle de société performant et ambitieux.<br>Nous sommes une entreprise humaine qui réunit ses employés autour de valeurs fortes.<br>En prenant des engagements forts, nous préparons l'avenir pour nos employés, nos clients et les citoyens.<br><ul><br><li>Des conditions de travail optimales</li><br><li>La diversité des employés, un atout essentiel pour le succès</li><br><li>La responsabilité sociale des entreprises, partout et pour tous</li><br><li>Notre entreprise est également engagée dans la responsabilité sociale. Encouragés par nos employés, nous organisons chaque année plusieurs actions de solidarité en</li><br></ul><br>en coopération avec des associations locales.<br>","field_profile_info":"Als onderhoudstechnieker met ervaring, is een basiskennis van elektriciteit en een positieve en leergierige instelling vereist. Je krijgt de kans om bij te leren, want wij zullen je verder opleiden en ondersteunen in je groei.<br><br>Attesten:<br>Het hebben van een afgeronde opleiding elektriciteit is een vereiste. Dit betekent dat je een formele opleiding hebt gevolgd op het gebied van elektriciteit, waardoor je een goede basis hebt in dit vakgebied.<br><br>Waarden:<br>Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken met collega's, maar je kunt ook zelfstandig werken wanneer dat nodig is. Deze flexibiliteit stelt je in staat om in verschillende werksituaties goed te presteren.<br><br>Als onderhoudstechnieker met de juiste attitude, basiskennis van elektriciteit en de bereidheid om te leren, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. We bieden je de nodige ondersteuning en opleiding om je vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je effectief kunt bijdragen aan het onderhoud en de herstellingen van onze installaties. Met je inzet en leergierigheid sta je garant voor kwalitatief werk en draag je bij aan een positieve werkomgeving.<br>","field_reference_code":"396210","field_status":"open","field_employment_type":"FULL_TIME","field_salary_min":null,"field_salary_max":null,"field_salary_unit":null,"field_vacancy_image":[],"field_vacancy_video":[],"relationships":{"field_fringe_benefits":[],"field_office":{"title":"ACCENT CONSTRUCT BRUGGE","status":true,"field_is_active":true,"field_phone":"+32 50 30 19 20","field_office_id":"4281c579-7f6c-4129-8321-d3188e870a13","path":{"alias":"/onze-kantoren/accent-construct-brugge"},"field_whatsapp":null,"field_sms":"+32460255930"},"field_vacancy_consultant":{"field_firstname":"Cheyenne","field_lastname":"Goethals","field_title":"Consultant","field_vacancy_consultant_image":{"url":"https://accjobboardsaprd01.blob.core.windows.net/publicimages/a3420c57-7476-453c-9a3f-f4ea9426c280/employees/21/21156/image/21156.jpg"},"relationships":{"field_image":null}},"field_location":{"name":"Brugge","status":true,"field_machine_name":"2d803ab0-3aab-4c72-a052-9069a779d215","path":{"alias":"/brugge-8000"}},"field_province":{"name":"West-Vlaanderen","status":true,"path":{"alias":"/west-vlaanderen"}},"field_statute":{"name":"Arbeider"},"field_functional_domain":[{"name":"Techniek & productie","status":true,"field_machine_name":"16","path":{"alias":"/techniek-productie"}}],"field_functional_domain_level_2":{"name":"HVAC technieker","field_machine_name":"cd426ea9-a610-47ff-9aa9-e7323c42198e","path":{"alias":"/techniek-productie/hvac-technieker"}},"field_contract_type":{"name":"Kans op vast"}},"locales":[{"langcode":"nl","path":{"alias":"/vacature/elektricien-penitentiair-complex-van-brugge-396210"}},{"langcode":"fr","path":{"alias":"/offredemploi/elektricien-penitentiair-complex-van-brugge-396210"}}]}

VACATURE
Elektricien Penitentiair Complex van Brugge
Brugge
2d803ab0-3aab-4c72-a052-9069a779d215

Statuut
Statuut: Arbeider
Arbeider
Functioneel domein
Functioneel domein: Techniek & productie
Techniek & productie
HVAC technieker
Update
Update: 27/9/2023
Provincie
Provincie: West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
nl
FULL_TIME
Contract type
Contract type: Kans op vast
Referentie
Referentie: 396210
Als onderhoudstechnieker HVAC werk je in een shiftensysteem, wat betekent dat je in verschillende ploegen werkt, mogelijk ook buiten de reguliere kantooruren. Het shiftensysteem kan bijvoorbeeld dag-, avond-, nacht- of weekenddiensten omvatten, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Daarnaast wordt een sterke elektrische achtergrond vereist voor deze functie. Je hebt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van elektrische installaties en systemen, waardoor je in staat bent om elektrische onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Naast je elektrische expertise ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van HVAC-systemen en sanitair. Je kennis op deze gebieden is een grote pluspunt, omdat het je in staat stelt om een breed scala aan taken uit te voeren en meerdere technische uitdagingen aan te pakken.

Als onderhoudstechnieker HVAC met een sterke elektrische achtergrond en kennis van HVAC en sanitair, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. Je flexibele inzetbaarheid in het shiftensysteem zorgt ervoor dat het onderhoud en de herstellingen te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, terwijl je technische expertise bijdraagt aan het waarborgen van goed functionerende systemen en installaties. Jouw brede kennis maakt je een veelzijdige professional, klaar om diverse technische uitdagingen aan te gaan en hoogwaardige service te leveren aan de klanten.

Functieomschrijving

Als onderhoudstechnieker HVAC werk je in een shiftensysteem, wat betekent dat je in verschillende ploegen werkt, mogelijk ook buiten de reguliere kantooruren. Het shiftensysteem kan bijvoorbeeld dag-, avond-, nacht- of weekenddiensten omvatten, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Daarnaast wordt een sterke elektrische achtergrond vereist voor deze functie. Je hebt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van elektrische installaties en systemen, waardoor je in staat bent om elektrische onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Naast je elektrische expertise ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van HVAC-systemen en sanitair. Je kennis op deze gebieden is een grote pluspunt, omdat het je in staat stelt om een breed scala aan taken uit te voeren en meerdere technische uitdagingen aan te pakken.

Als onderhoudstechnieker HVAC met een sterke elektrische achtergrond en kennis van HVAC en sanitair, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. Je flexibele inzetbaarheid in het shiftensysteem zorgt ervoor dat het onderhoud en de herstellingen te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, terwijl je technische expertise bijdraagt aan het waarborgen van goed functionerende systemen en installaties. Jouw brede kennis maakt je een veelzijdige professional, klaar om diverse technische uitdagingen aan te gaan en hoogwaardige service te leveren aan de klanten.
NL
Onze klant helpt steden en bedrijven op alle continenten om hun water, energie en grondstoffen, met name afkomstig van afval, te beheren, te optimaliseren en terug te winnen door oplossingen te bieden voor een circulaire economie.

Hun 174.000 werknemers dragen rechtstreeks bij tot de duurzame prestaties van particuliere en openbare klanten, zodat deze mannen en vrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen, met respect voor het milieu.

 • --


FR
Notre client aide les villes et les entreprises de tous les continents à gérer, optimiser et valoriser leur eau, leur énergie et leurs matières premières, notamment celles issues des déchets, en apportant des solutions pour une économie circulaire.

Leurs 174 000 collaborateurs contribuent directement à la performance durable des clients privés et publics, pour que ces hommes et ces femmes puissent continuer à se développer, dans le respect de l'environnement.

Bedrijfsinformatie

NL
Onze klant helpt steden en bedrijven op alle continenten om hun water, energie en grondstoffen, met name afkomstig van afval, te beheren, te optimaliseren en terug te winnen door oplossingen te bieden voor een circulaire economie.

Hun 174.000 werknemers dragen rechtstreeks bij tot de duurzame prestaties van particuliere en openbare klanten, zodat deze mannen en vrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen, met respect voor het milieu.

 • --


FR
Notre client aide les villes et les entreprises de tous les continents à gérer, optimiser et valoriser leur eau, leur énergie et leurs matières premières, notamment celles issues des déchets, en apportant des solutions pour une économie circulaire.

Leurs 174 000 collaborateurs contribuent directement à la performance durable des clients privés et publics, pour que ces hommes et ces femmes puissent continuer à se développer, dans le respect de l'environnement.
Als onderhoudstechnieker met ervaring, is een basiskennis van elektriciteit en een positieve en leergierige instelling vereist. Je krijgt de kans om bij te leren, want wij zullen je verder opleiden en ondersteunen in je groei.

Attesten:
Het hebben van een afgeronde opleiding elektriciteit is een vereiste. Dit betekent dat je een formele opleiding hebt gevolgd op het gebied van elektriciteit, waardoor je een goede basis hebt in dit vakgebied.

Waarden:
Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken met collega's, maar je kunt ook zelfstandig werken wanneer dat nodig is. Deze flexibiliteit stelt je in staat om in verschillende werksituaties goed te presteren.

Als onderhoudstechnieker met de juiste attitude, basiskennis van elektriciteit en de bereidheid om te leren, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. We bieden je de nodige ondersteuning en opleiding om je vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je effectief kunt bijdragen aan het onderhoud en de herstellingen van onze installaties. Met je inzet en leergierigheid sta je garant voor kwalitatief werk en draag je bij aan een positieve werkomgeving.

Jouw profiel

Als onderhoudstechnieker met ervaring, is een basiskennis van elektriciteit en een positieve en leergierige instelling vereist. Je krijgt de kans om bij te leren, want wij zullen je verder opleiden en ondersteunen in je groei.

Attesten:
Het hebben van een afgeronde opleiding elektriciteit is een vereiste. Dit betekent dat je een formele opleiding hebt gevolgd op het gebied van elektriciteit, waardoor je een goede basis hebt in dit vakgebied.

Waarden:
Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken met collega's, maar je kunt ook zelfstandig werken wanneer dat nodig is. Deze flexibiliteit stelt je in staat om in verschillende werksituaties goed te presteren.

Als onderhoudstechnieker met de juiste attitude, basiskennis van elektriciteit en de bereidheid om te leren, ben je een waardevolle aanwinst voor het team. We bieden je de nodige ondersteuning en opleiding om je vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je effectief kunt bijdragen aan het onderhoud en de herstellingen van onze installaties. Met je inzet en leergierigheid sta je garant voor kwalitatief werk en draag je bij aan een positieve werkomgeving.
NL
Marktconfort loonpakket + extralegale voordelen + 20 dagen vakantie + 15 betaalde ADV dagen
Spannende en gevarieerde projecten
Internationale omgeving
Groeimogelijkheden

Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten wij een succesvol en ambitieus bedrijfsmodel bevorderen en ontwikkelen.
Wij zijn een menselijk bedrijf dat zijn werknemers verenigt rond sterke waarden.
Door sterke verbintenissen aan te gaan, bereiden wij de toekomst voor van onze werknemers, onze klanten en het publiek.

 • Optimale werkomstandigheden

 • Diversiteit van werknemers, een essentiële troef voor succes

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen, overal en voor iedereen

 • Ons bedrijf zet zich ook in voor sociale verantwoordelijkheid. Aangemoedigd door onze werknemers organiseren wij elk jaar verschillende solidariteitsacties in


in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

 • --


FR
Un salaire compétitif + avantages sociaux, 20 jours de vacances + 15 jours ADV
Des projets passionnants et variés
Environnement international
Opportunités de croissance

En tant qu'acteur majeur du développement durable, nous devons promouvoir et développer un modèle de société performant et ambitieux.
Nous sommes une entreprise humaine qui réunit ses employés autour de valeurs fortes.
En prenant des engagements forts, nous préparons l'avenir pour nos employés, nos clients et les citoyens.

 • Des conditions de travail optimales

 • La diversité des employés, un atout essentiel pour le succès

 • La responsabilité sociale des entreprises, partout et pour tous

 • Notre entreprise est également engagée dans la responsabilité sociale. Encouragés par nos employés, nous organisons chaque année plusieurs actions de solidarité en


en coopération avec des associations locales.

Wij bieden jou

NL
Marktconfort loonpakket + extralegale voordelen + 20 dagen vakantie + 15 betaalde ADV dagen
Spannende en gevarieerde projecten
Internationale omgeving
Groeimogelijkheden

Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten wij een succesvol en ambitieus bedrijfsmodel bevorderen en ontwikkelen.
Wij zijn een menselijk bedrijf dat zijn werknemers verenigt rond sterke waarden.
Door sterke verbintenissen aan te gaan, bereiden wij de toekomst voor van onze werknemers, onze klanten en het publiek.

 • Optimale werkomstandigheden

 • Diversiteit van werknemers, een essentiële troef voor succes

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen, overal en voor iedereen

 • Ons bedrijf zet zich ook in voor sociale verantwoordelijkheid. Aangemoedigd door onze werknemers organiseren wij elk jaar verschillende solidariteitsacties in


in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

 • --


FR
Un salaire compétitif + avantages sociaux, 20 jours de vacances + 15 jours ADV
Des projets passionnants et variés
Environnement international
Opportunités de croissance

En tant qu'acteur majeur du développement durable, nous devons promouvoir et développer un modèle de société performant et ambitieux.
Nous sommes une entreprise humaine qui réunit ses employés autour de valeurs fortes.
En prenant des engagements forts, nous préparons l'avenir pour nos employés, nos clients et les citoyens.

 • Des conditions de travail optimales

 • La diversité des employés, un atout essentiel pour le succès

 • La responsabilité sociale des entreprises, partout et pour tous

 • Notre entreprise est également engagée dans la responsabilité sociale. Encouragés par nos employés, nous organisons chaque année plusieurs actions de solidarité en


en coopération avec des associations locales.
Chat met dit kantoor
Neem contact op met Cheyenne via +32 50 30 19 20
Stuur een bericht via SMS
Erkenningsnummer: W.INT.040 - W.INT.10 - VG13/BUO - VG1312/BC - 00137-406-20121024 - 00305-406-20121204
Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor Accent. Wie, wat of hoe je ook bent of waar je voor staat, het zijn jouw talenten die het verschil maken.

Solliciteren voor Elektricien Penitentiair Complex van Brugge

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956