Wanneer heb je recht op sociaal of familiaal verlof?

29-03-2022
wanneer heb je recht op sociaal verlof

Je kind is ziek, je schoonmoeder valt van de trap of je partner moet plots gehospitaliseerd worden… Gelukkig kan je voor deze dwingende redenen sociaal verlof krijgen. Wat de voorwaarden zijn, hoelang je sociaal verlof mag nemen en hoe dat zit met je bezoldiging? Dat leggen we je hieronder piekfijn uit!


Wat is sociaal of familiaal verlof?

Sociaal verlof wordt ook wel eens familiaal verlof of verlof om dwingende redenen genoemd. Hierdoor heb je als medewerker het recht om afwezig te zijn op het werk door elke niet-voorziene gebeurtenis die los van het werk staat en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de medewerker vereist, voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Dit geldt voornamelijk bij ziekte of een ongeval.

Wanneer krijg je sociaal verlof?

Sociaal of familiaal verlof krijg je voor elke niet-voorziene gebeurtenis die je tussenkomst vereist. Hieronder verstaan we:

  • Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van je partner of een familielid dat onder hetzelfde dak woont (ook als dat bijvoorbeeld de grootvader is van je partner).
  • Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van een (schoon)kind of (schoon)ouder, ook wanneer je niet onder het zelfde dak woont.
  • Ernstige, materiële schade aan je eigen bezittingen, zoals storm- of brandschade aan je woning.
  • Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer men partij is in het geding.

Word je tijdens je sociaal verlof betaald?

In principe is sociaal verlof onbetaald. In sommige gevallen kan je samen met je werkgever een andere regeling treffen, zodat je bijvoorbeeld nog een aantal dagen wordt uitbetaald.

Wat zijn de verplichtingen als je sociaal verlof neemt?

Als je sociaal verlof opneemt, moet je de werkgever indien mogelijk vooraf verwittigen. Lukt dit niet? Breng dan je werkgever op de hoogte zodra je kan. Het is mogelijk dat je werkgever vraagt om de dwingende reden te bewijzen aan de hand van de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

Hoelang kan je sociaal verlof nemen?

Je hebt bij sociaal verlof het recht om afwezig te blijven gedurende de volledige tijd dat je tussenkomst vereist is. Let wel op: elke medewerker mag jaarlijks maximum 10 dagen verlof om dwingende redenen nemen bij voltijdse tewerkstelling. Werk je deeltijds, dan wordt de duur verminderd in verhouding tot de gepresteerde arbeidsduur. Wie slechts halftijds werkt, mag dus maximaal 5 dagen per kalenderjaar afwezig zijn door sociaal verlof.

Op zoek naar een nieuwe job? Blader dan zeker eens door onze openstaande vacatures!