Word bewust van de (onbewuste) vooroordelen in uw bedrijf – alleen zo kunt u er een diversiteitsbeleid achter zetten.

17-02-2023
Word bewust van de (onbewuste) vooroordelen  in uw bedrijf  – alleen zo kunt u er een diversiteitsbeleid achter zetten.

Unconscious bias is alomtegenwoordig op de werkvloer – ook al beseffen we dit vaak nog niet. En als we het beseffen, durven we het al zeker niet zo te benoemen. Iedereen heeft vooroordelen, zij het onbewust. Enkel met een goed diversiteitsbeleid kunnen we eventuele discriminatie een halt toeroepen. Bij Accent zijn we ons bewust van onze bias en zetten we er een beleid achter. Een beleid dat werkt.  


We all believe we don't, but we all do 

Ook al is het gemakkelijker om te denken van niet: onbewuste vooroordelen (of unconscious bias) zijn alomtegenwoordig op de werkvloer. Uit onderzoek van UGent blijkt dat zowel mensen uit etnische minderheidsgroepen als oudere mensen een derde minder positieve feedback krijgen als antwoord op hun sollicitatie. Bij mensen met een beperking is de situatie nog minder rooskleurig: volgens het onderzoek krijgen zij 40% minder positieve feedback dan mensen zonder beperking.  

Toch denken werkgevers van zichzelf dat ze open-minded genoeg zijn om iedereen een kans te geven. Dat komt omdat discriminatie vaak onbewust gebeurt. En ook al willen we geen mensen uitsluiten, we doen het vaak toch. Dat zegt ook onze CEO Anouk Lagae. 

Bij Accent zijn we ons wél bewust van onze unconscious bias en weten we dat die ons dagelijks leven op de werkvloer beïnvloedt. Onze jobcoaches moeten vaak veel meer moeite doen om een klant er toch van te overtuigen een sollicitatiegesprek in te plannen met een 'minder evidente' kandidaat. We krijgen iemand van 58 jaar vaak moeilijker op een sollicitatiegesprek dan iemand van 28 jaar. Iemand die Mohamed heet wordt minder vaak uitgenodigd op gesprek dan iemand die Karel heet. Soms lukt het helemaal niet om een specifieke kandidaat op gesprek te laten gaan, ondanks diens capaciteiten en motivatie. Dat is jammer genoeg de realiteit. Daarom stellen ook wij al eens onbewust en ongewild een 'makkelijkere’ kandidaat voor. Dat beseffen we heel goed. 
 

Wij benoemen dit fenomeen en voeren er een beleid rond 

Bij Accent zijn we niet bang om deze realiteit onder ogen te durven zien. Ja, ook wij zijn onderhevig aan unconscious bias. Maar wij durven dit ook zo te benoemen en pakken het structureel aan, door er een beleid rond te voeren. We doen dit omdat het onze missie is om elk talent op de juiste plaats te krijgen. We willen dat iedereen met plezier kan werken, gelijk welke achternaam, opleiding of thuissituatie. Leeftijd, huidskleur, looks, overtuigingen… Die zijn gewoon echt niet van tel. Mensen zijn zo veel meer dan alleen maar hun cv. Mensen hebben een verhaal, een verleden, verlangens, doelen, dromen. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het bewustzijn hierover te vergroten. 

Daarom lanceerden we begin 2023 open-minded hiring: een manier waarmee we elk van onze klanten willen helpen om getalenteerde kandidaten toch te laten doorstromen tot een sollicitatiegesprek. De kandidaten die wij via open-minded hiring voorstellen, blijven anoniem tot op het moment van het sollicitatiegesprek. En die aanpak lijkt z'n vruchten af te werpen. Na een pilootproject met 10 klanten, trokken de werkgevers al meteen verschillende belangrijke conclusies:  

  • Ze ondergingen zelf een mentaliteitswijziging en werden zich meer bewust van hun eigen unconscious bias. 

  • Ze ontdekten dat ze als werkgever niet zo toegankelijk waren als ze oorspronkelijk dachten voor atypische profielen. 

  • Ze ervaarden dat ze nu meer openstaan voor profielen die vroeger niet in hun doelgroep zouden passen en zien hun medewerkersbestand steeds diverser worden.  

  • Ze focusten niet meer op het verhaal dat ze zelf uit een cv konden afleiden, maar wel op het verhaal dat de persoon die voor hen zat te vertellen had.  

  • Ze ondervonden dat de mensen die ze aanwierven veel gemotiveerder waren, omdat velen een kans kregen die ze absoluut wilden grijpen. 

Stuk voor stuk conclusies die voor ons het bewijs zijn dat open-minded hiring werkt en dat de arbeidsmarkt er helemaal klaar voor is.  
 

Ook ons intern beleid onderging een stevige verandering  

Het spreekt voor zich dat we niet enkel met een open geest rekruteren voor onze klanten, maar ook intern. We zetten al jarenlang in op een goed diversiteitsbeleid, dat steunt op diversiteit, inclusie en gelijke behandeling. We organiseren jaarlijks een intensieve D&I training voor al onze medewerkers, om ons bewustzijn hiervan steeds groter te maken. Ook zetten we jaarlijks mystery calls op om onszelf te evalueren en een spiegel voor te houden waar nodig. De vrouw/man-verhouding in ons management is een mooie weerspiegeling van hoe wij over diversiteit denken. We tellen meer dan 20 nationaliteiten onder onze medewerkers en meer dan 10% van onze medewerkers is van niet-Belgische origine. We dagen onszelf uit met diversity of thoughts: we willen zoveel mogelijk andersdenkenden met unieke perspectieven, want alleen zo kunnen we die van ons veranderen.  

Vanuit de overtuiging dat we het ook zelf nog beter kunnen doen, lanceerden we in 2022 het inclusieve neutraliteitsprincipe. Wij sluiten geen kandidaten uit op basis van uiterlijke kenmerken die een belangrijk deel uitmaken van hun identiteit, zoals de hoofddoek. Al benadrukken we graag dat niet alles zomaar mag: we gaan niet tornen aan onze waarden. 

Dat de match met onze bedrijfswaarden cruciaal zijn, weerspiegelt zich ook in ons nieuwe interne rekruteringsproces. Daarin dagen we onszelf uit om nog een stap verder te gaan dan open-minded hiring: wie bij Accent wil werken, hoeft helemaal geen cv of motivatiebrief meer door te sturen. We vragen enkel een naam (of initialen), een mailadres en een telefoonnummer. Na een test om te kijken of er een cultural fit bij ons is, mag je meteen op gesprek. We geloven hard in "hire the will, train the skill" en willen iedereen de kans geven om ook zonder ervaring bij ons aan de slag te gaan.
 

Bij Accent zijn we ervan overtuigd dat iedereen talent heeft. Sterker nog: dat iedereen een talent is. Het is aan ons om dat talent te ontdekken en het te doen ontplooien. Wij roepen daarom alle werkgevers op: durf de unconscious bias in uw bedrijf te (h)erkennen, en verstop u niet achter argumenten die beweren dat u geen onbewuste vooroordelen heeft. Alleen zo kunt u een sterk diversiteitsbeleid opzetten, en onze arbeidsmarkt mee hervormen naar een inclusieve plek voor iedereen.