Quiet hiring: de nieuwe trend in rekrutering

04-12-2023
Quiet Hiring

We hebben de quiet quitting trend amper verteerd of er dingt zich al een nieuw fenomeen aan: quiet hiring. Deze trend heeft – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – niets met het discreet invullen van vacatures te maken, maar wel alles met optimaal benutten van het potentieel dat de organisatie al bezit. Want waarom begeven we ons eigenlijk continu op de uiterst schaarse arbeidsmarkt, als we de juiste talenten misschien al in huis hebben?


Wat is quiet hiring? 

Het woord “quiet” in quiet hiring betekent dat we geen externe campagnes lanceren om een vacature in te vullen. Bij quiet hiring gaan we op zoek naar talent van eigen bodem. Binnen het eigen bedrijf, dus.  

Anders dan bij traditioneel rekruteren, mikken we bij quiet hiring niet op het werven van nieuwe medewerkers, maar wel op het werven van nieuwe vaardigheden. Vaardigheden waar uw huidige medewerkers vandaag misschien al iets mee doen, maar evengoed vaardigheden die latent aanwezig zijn. Bij quiet hiring zorgt u er dus voor dat het bestaand potentieel van uw medewerkers verder ontwikkeld wordt. Dat kan op twee manieren:  

  • Upskilling of verder ontwikkelen van talent. Denk aan een leiderschapsprogramma voor een ervaren medewerker, met de bedoeling om die klaar te stomen voor een rol als teamlead.
  • Reskilling of een totale omscholing. In zo’n traject worden essentiële basisvaardigheden aangeleerd, om mensen zonder voorkennis op een laagdrempelige manier om te scholen tot de vakspecialisten en experts van morgen.  

Blijkt dan toch dat u nog niet alle gewenste competenties voor de nieuwe job in huis heeft? Dan is het altijd nog een optie om voor die aspecten van de job een beroep te doen op externe consultants.  

De voordelen van quiet hiring? 

Quiet hiring toepassen in de bedrijfsstrategie kent heel wat voordelen:

  • Kostenefficiënt: noden worden ingevuld zonder nieuwe medewerkers aan te werven.
  • Medewerkerstevredenheid: focussen op intern talent en huidige medewerkers, heeft een positieve invloed op hun engagement en productiviteit.
  • Hogere retentie: medewerkers krijgen de kans om te blijven groeien binnen een organisatie.
  • Win-win-win: quiet hiring bespaart een bedrijf tijd, geld, middelen en mogelijk heel wat kopzorgen en slapeloze nachten

Keerzijde van de medaille? Interne mobiliteit is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het zal belangrijk zijn om bestaand potentieel van medewerkers in kaart te brengen op een manier die werkt voor iedereen. Daarnaast kan interne mobiliteit ook een reality check zijn voor bepaalde medewerkers. De medewerker met de meeste ervaring op de teller is niet per definitie ook de collega die het meest voor de rol als teamlead geschikt is. Eerlijke en constructieve feedback geven zal hierbij cruciaal zijn. Tot slot is het belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van het feit dat niet elke medewerker nood heeft aan een nieuwe of uitgebreidere rol. Ook dat is een factor om rekening mee te houden. 

Is quiet hiring een trend die snel zal overwaaien?

Zeker niet. De schaarste aan talent zal wellicht nooit helemaal opgelost geraken. Quiet hiring is wat ons betreft een blijver. Inzetten op reskilling en upskilling zal van strategisch belang blijven voor de toekomst van organisaties die willen groeien én hun talenten aan boord willen houden. Daarnaast is quiet hiring echt een win-win scenario voor organisaties en medewerkers. Het is gebaseerd op een wederzijds engagement, waarin kansen geven én nemen centraal staat. Een soort huwelijk waarin beide partijen elkaar niet de eeuwige trouw, maar wel de eeuwige wederzijdse investering beloven.  

Zelf ervaren wat de mogelijkheden van quiet hiring zijn voor uw organisatie? Aarzel dan niet en neem contact op met de experts van Talent Lab, via opleidingen@talentlab.be 

Deze bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Talent Lab.

Check het opleidingsaanbod