Helft Vlaamse jongeren gaat sneller op zoek naar een job door coronacrisis

29-06-2020
Jongeren in coronacrisis

Roeselare, 29 juni 2020 - Uit een enquête* van Accent en NOWJOBS in samenwerking met arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), blijkt dat jongeren zich zorgen maken over hun toekomst op de arbeidsmarkt door de coronacrisis. Zo denkt 71% van de bevraagde jongeren die van plan zijn de arbeidsmarkt te betreden, dat de coronacrisis het moeilijker zal maken om een baan te vinden. De jongeren die verder studeren, blijken optimistischer: ‘slechts’ 44% van hen vermoedt dat de zoektocht naar een job moeilijker zal verlopen. Bevraagde studenten die op zoek gaan naar een baan staan ook meer en meer open voor jobs die buiten hun studierichting vallen.


Bijna driekwart van de bevraagde jongeren die binnenkort de zoektocht naar een job start, stapt met twijfels in hun nieuwe levenshoofdstuk. De coronacrisis zal volgens hen de zoektocht naar een vaste job bemoeilijken. Iets meer dan de helft van hen besluit daarom ook om sneller te beginnen zoeken naar een job dan ze eerst van plan waren. Respondenten die verder studeren, zijn nog net iets optimistischer: slechts 44% procent van hen denkt dat de coronacrisis een negatieve impact zal hebben op hun jobzoektocht zodra ze afstuderen.

Meer openheid voor afwijkende job

Door de coronacrisis lijken de bevraagde jongeren ook iets minder kieskeurig te zijn wanneer het aankomt op keuze voor welke soort job ze solliciteren. 1 op 2 respondenten die op zoek gaan naar een baan, geeft aan dat ze in hun jobzoektocht zullen solliciteren voor een job die niet meteen aansluit bij hun studierichting of die ze anders niet zouden overwegen. Ze staan dus meer open om andere dingen te proberen of uitdagingen aan te gaan dan ze voor ogen hadden toen ze begonnen met studeren. 4 op de 10 van de bevraagde schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden, gaan ervan uit dat ze zonder corona nu al een job op zak hadden.

Studenten zien nu meer dan ooit het nut in van relevante ervaring vooraleer ze de arbeidsmarkt betreden, zoals het beoefenen van een studentenjob die aansluit bij de studierichting. 79% van de respondenten die verder studeren denkt dan ook dat een relevante en studiegerelateerde studentenjob een troef zal zijn tijdens hun sollicitatieproces. Dit sluit aan bij onderzoek van arbeidseconoom Stijn Baert, die concludeerde dat jobstudenten bij het solliciteren gezien worden als gemotiveerder, volwassener en ambitieuzer.

Drie op tien overweegt corona in te roepen om examenresultaten aan te vechten

Er was de afgelopen weken heel wat te doen over studentenprotesten. Studenten wilden gehoord worden en verwachtten mildheid van hun lesgevers in deze corona-examenperiode. 1 op 3 van de respondenten vindt dat deze mildheid effectief is getoond, 1 op 3 is het daar echter niet mee eens. Slechts een vijfde van de bevraagde universiteitsstudenten vindt dat hun docenten zich mild hebben getoond, onder scholieren van de derde graad uit het middelbaar onderwijs stijgt het aantal tot bijna 1 op 2. Daarmee samenhangend oordeelt 42% van de bevraagde scholieren uit het middelbaar onderwijs dat de lat tijdens de voorbije examenperiode lager lag, tegenover slechts 23% van de hogeschoolstudenten en 16% van de universiteitsstudenten. Opvallend: 3 op de 10 bevraagde jongeren overweegt corona in te roepen als overmacht om eventuele slechte examenresultaten aan te vechten (30% van de studenten aan het hoger onderwijs, 33% van de scholieren in het secundair).

Mannen en STEM-richtingen optimistischer

Van alle bevraagde scholieren en studenten lijken de mannelijke jongeren globaal optimistischer dan vrouwen. Zowel op gebied van aanwervingskansen, lonen en promotiekansen zien zij hun toekomst rooskleuriger in. 40% van de vrouwen is bang om tot een verloren generatie te behoren, iets wat minder tot uiting komt bij mannen. Ook jongeren uit hogescholen en de STEM-richtingen zijn optimistischer dan studenten aan de universiteit, zo blijkt uit de enquête. Echter, 1 op de 4 respondenten zien opportuniteiten voor hun carrière in deze crisis.

Rika Coppens, CEO Accent: “Met NOWJOBS hebben we een digitaal jobkanaal voor jobstudenten en met Accent helpen we jongeren mee zoeken naar een job die hen op termijn een vast contract oplevert. Om hen in deze tijden nog gerichter bij te staan vonden we het belangrijk deze studie te doen omdat die ons meer inzichten biedt in de wensen en bekommernissen van die jongeren. Ondanks de twijfels waarmee jongeren kampen, is het een positief teken dat ze weerbaar zijn door sneller werk te zoeken. Ook het feit dat 1 op de 4 bevraagden toch opportuniteiten ziet in deze crisis is hoopgevend.”

* Enquête uitgevoerd door Accent en NOWJOBS, ondersteund door professor arbeidseconomie Stijn Baert. Tussen 15 juni en 19 juni 2020 vond een bevraging plaats bij 1210 scholieren in de derde graad van het secundair onderwijs, 1950 studenten aan het hoger onderwijs (waarvan 1224 aan de hogeschool en 826 aan de universiteit). In totaal namen 3873 jongeren deel aan de enquête: zowel jongeren die nog zullen verder studeren als jongeren die richting de arbeidsmarkt trekken. De verdeling van de steekproef naar geslacht en studieniveau en –richting (in totaal acht strata) kwam goed overeen met die van de volledige populatie. Via poststratificatie werd een volledige overeenkomst (en dus representativiteit naar deze kenmerken) gerealiseerd.