Jaarlijkse flitscontroles in de horeca

23-06-2022
Jaarlijkse flitscontroles in de horeca

In de maand juli zullen er flitscontroles uitgevoerd worden in de horecasector (PC 302) in België. 


Een flitscontrole is een aangekondigde controle die wordt uitgevoerd door verschillende sociale inspectiediensten in een fraudegevoelige sector. De controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar dat neemt niet weg dat de inspectiediensten zware inbreuken toch kunnen beboeten.

Voor de federale regering blijft de strijd tegen sociale fraude een prioriteit. Er wordt jaarlijks een actieplan opgesteld om dit tegen te gaan in samenspraak met de sociale inspectiediensten, arbeidsrechtbank, de sociale partners en de regering.

Hoe bereidt u zich voor op zo’n sociale inspectie?

Als u sociale inspecteurs over de vloer krijgt, is het belangrijk dat u de juiste documenten kan voorleggen. Zorg dat u zeker in orde bent met de sociale wetgeving en licht ook uw werknemers in, want de kans is groot dat zij ook ondervraagd zullen worden.

Welke documenten worden zeker bekeken bij een sociale inspectie?

  • Het KBO-nummer en/of RSZ-nummer
  • Alle arbeidsovereenkomsten (deeltijdse en studenten)
  • Uitzendcontracten
  • Raamovereenkomsten flexi-jobs
  • Het arbeidsreglement
  • Uurroosters
  • Ondertekende bijlagen netto-overuren

Bekijk zeker ook eens de checklist die de SIOD ter beschikking stelt met een overzicht van de documenten die u moet kunnen voorleggen tijdens een controle.