Van interim naar vast contract: wat met je loon?

26-04-2024
loon uitzendarbeid vs vaste werknemer

Uitzendarbeid heeft tal van voordelen. Naast flexibiliteit kan je via interim ervaring opdoen binnen verschillende ondernemingen, terwijl je professioneel geholpen en ondersteund wordt in je zoektocht naar je ideale job. Bovendien is uitzendarbeid vaak een springplank naar een vaste job. Op een ongedwongen manier maak je kennis met een onderneming en de onderneming met jou. Ideaal dus. Maar wat met je loon wanneer je op interim werkt? En is er een verschil met werken in vast dienstverband?


Je loon als interim medewerker: hoe werkt het?

Als interim medewerker heb je een arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor dat op zijn beurt een overeenkomst heeft met de onderneming waar jij tewerkgesteld wordt. Zij zullen er dus voor zorgen dat je in orde bent met alle administratie en dat jouw loon wordt uitbetaald.

Werk je via interim dan geniet je wel van alle voordelen en de bescherming van de onderneming waarvoor je werkt, net zoals de andere medewerkers van die onderneming.

 

Minimumloon voor interim

Er is geen specifiek minimumloon voor interim medewerkers. Minimumlonen worden per sector afgesproken en liggen vast in verschillende cao’s. Leeftijd is hierin een belangrijke factor. Ook als interim medewerker volg je de afspraken die binnen de sector zijn vastgelegd. Je kan dus nooit minder verdienen dan het minimumloon van de sector.

 

Krijgen interim medewerkers hetzelfde loon als vaste medewerkers?

In regel is er geen verschil tussen het loon dat je als interim- of uitzendmedewerker ontvangt en het loon dat je zou ontvangen als medewerker in vast dienstverband. Enige verschil zit erin dat het loon door het uitzendkantoor betaald wordt en niet door de onderneming zelf. Zo worden de sociale bijdragen door het uitzendbureau afgehouden en zorgen ze ervoor dat je in orde bent met verzekeringen.

 

Vakantiegeld interim

Werk je via interim, dan heb je recht op vakantiegeld, net als vaste medewerkers. En net als bij vaste medewerkers verschilt de uitbetaling tussen arbeiders en bedienden. Arbeiders die via interim werken ontvangen hun vakantiegeld één keer per jaar. Bedienden krijgen hun vakantiegeld dan weer wekelijks uitbetaald bovenop hun brutoloon.

 

Bedrijfsvoorheffing op je interim loon

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting die je moet betalen. Dit wordt maandelijks van je belastbare loon afgehouden. Hoeveel precies? Dat hangt af van je persoonlijke gezinssituatie. De bedrijfsvoorheffing bedraagt bij vaste werknemers gemiddeld zo’n 30%, afhankelijk van hun persoonlijke situatie.

Werk je via interim, dan is het aan het uitzendbureau om de bedrijfsvoorheffing in te houden. Het wettelijke minimum is 11,11%. De resterende bedrijfsvoorheffing wordt dan verrekend met de belastingaangifte. Om verrassingen te vermijden stellen de meeste kantoren daarom voor om het percentage op te trekken tot 18 of 20%. Je kan zelf vragen om een hoger percentage in te houden.

Eén ding is zeker: of je nu veel of weinig bedrijfsvoorheffing betaalt, finaal betaal je na de verrekening van de personenbelastingen wel het correcte bedrag.

 

Wat met je loon bij ziekte via interim?

Ben je afwezig door ziekte of door een andere reden? Dan brengt het uitzendkantoor jouw administratie en betalingen in orde. Het eerste wat in je in zo’n geval best doet is je contactpersoon van het uitzendkantoor op de hoogte brengen. Meteen erna zorg je ervoor dat de onderneming waar je werkt op de hoogte is. Het is belangrijk om attent te zijn voor deze basisstappen om een correcte opvolging te verzekeren.

Vragen over jouw loon als je werkt op interim- of uitzendbasis? Neem contact op met je vertrouwde contactpersoon of contacteer je dichtstbijzijnde Accent-kantoor.