Verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

13-04-2023
Fietsvergoeding

Vanaf 1 mei 2023 hebben alle medewerkers uit de privésector die met de fiets naar het werk gaan recht op een fietsvergoeding. Dat werd door de sociale partners afgesproken en vastgelegd in cao 164.


Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

De vergoeding voor zowel vaste als uitzendmedewerkers uit de privésector bedraagt 0,27 euro per kilometer en is geplafonneerd op maximum 40 kilometer per dag (20 km per enkel traject). De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en is sociaal en fiscaal vrijgesteld.

Wie komt in aanmerking voor de fietsvergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de fietsvergoeding, moeten medewerkers geregeld de fiets gebruiken voor woon-werkverplaatsingen. Indien een medewerker gebruik maakt van verschillende vervoersmiddelen, kan die daarvoor ook verschillende vergoedingen ontvangen, op voorwaarde dat het gaat over verschillende onderdelen van eenzelfde woon-werktraject ofwel hetzelfde traject dat in verschillende periodes van het jaar wordt afgelegd. Medewerkers moeten hiervoor een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen, waarin vermeld wordt hoeveel kilometers die met de fiets aflegt tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling. Ook het aantal dagen per maand dat de fiets wordt gebruikt om naar het werk te komen, moet in deze verklaring vermeld worden.

Wat met bestaande fietsvergoedingen?

Indien er op sectoraal of ondernemingsniveau al een bedrag voor de woon-werkverplaatsing wordt voorzien, blijft het vooraf bepaalde bedrag van toepassing, ook indien dit bedrag lager is dan het bedrag dat voorzien is in cao 164.