Jobs in Flanders. Loved by Brussels.

21-01-2022
Jobs in Flanders

Accent vist in Brusselse vijver om nijpend personeelstekort aan te pakken.


Of Brusselse werklozen en Vlaamse jobs met elkaar te verzoenen zijn? Zeker. Al is een goeie aanpak essentieel. Het nijpende personeelstekort vraagt ons om onze stereotypen en vooroordelen opzij te zetten. Tijd voor een alternatieve rekruteringsbril. Zo zetten we met Accent in 2020 het proefproject ‘Jobs in Flanders’ op touw om Brusselse werklozen warm te maken voor een job in Vlaanderen.

Begeleiding cruciaal

Anna Gaik (General Manager Foreign Recruitment) :”Onze aandacht gaat vooral uit naar mensen die qua statuut door de mazen van het net glippen en vaak bij de overheid niet gekend zijn. We zetten alles op alles om deze mensen gericht op te sporen. We helpen deze mensen niet alleen aan een job, maar begeleiden ze ook op het gebied van huisvesting , integratie en taal. Zo bereiken we hoofdzakelijk Roemenen, de op één na grootste bevolkingsgroep in Brussel, maar ook mensen met een andere migratie-achtergrond.”

Stijgend succes

Anna Gaik: “In 2020 konden we al 70 mensen aan het werk helpen waarvan 13 een vast contract verzilverden. In 2021 zetten we het succes verder. We hielpen 116 mensen aan een job, waarvan 64 van hen ondertussen naar Vlaanderen verhuisd zijn.”

Eigen leefwereld

Anna Gaik: “De illusie dat deze mensen zomaar onze kantoren binnenstappen hebben we al lang overboord gegooid. We zoeken de mensen in hun eigen leefwereld: in kerken, cafés en andere plaatsen. Zo ontmoetten we mensen die vaak al een job hebben als zelfstandige in onderaanneming, maar daardoor op een zeer kwetsbaar statuut terugvallen.”

Diverse rekruteringsaanpak loont

Jobs in Flanders is slechts één van de vele initiatieven waarmee we bij Accent het nijpend tekort aan arbeidskrachten aanpakken. Met Jobroad geven we bijvoorbeeld een concrete invulling aan inclusie en diversiteit, met Sixie krijgen 60-plussers een actieve rol op de arbeidsmarkt en Foreign Recruitment vist in vijvers over de grenzen heen. Recruitment is vandaag vooral oogkleppen afzetten en potentieel zien in het brede maatschappelijk kader die onze samenleving op vandaag rijk is.