Progressieve tewerkstelling als oplossing voor uw tekort aan medewerkers

13-04-2023
progressieve tewerkstelling

Nooit eerder was de krapte aan kandidaten zo voelbaar als nu. Vorig jaar werden er maar liefst 373.047 gemeld aan VDAB. Een recordaantal, zeker omdat de Vlaamse beroepsbevolking vandaag slechts 193.000 actieve werkzoekenden kent. Bedrijven die hun tekort aan medewerkers creatief willen aanpakken, richten zich vandaag dus maar beter op alternatieve manieren van instroom.


Enter progressieve tewerkstelling: een stimuleringsmaatregel om medewerkers die langdurig ziek of afwezig zijn opnieuw te integreren in het werkveld. Wij verzamelden alles wat u moet weten om nieuwe medewerkers te werven via progressieve tewerkstelling.

 

Wat is progressieve tewerkstelling?

Progressieve tewerkstelling is een vorm van tewerkstelling die arbeidsongeschikte medewerkers de kans geeft om hun werk gedeeltelijk te hervatten. Zo kunnen ze op hun eigen tempo opnieuw wennen aan hun nieuwe werkritme. Medewerkers die via progressieve tewerkstelling aan de slag zijn, behouden de ziekte-uitkering die ze krijgen van het ziekenfonds en krijgen daarnaast ook een loon voor het werk dat ze uitvoeren. De som van hun loon en hun (verminderde) uitkering is altijd hoger dan het uitkeringsbedrag indien ze niet zouden werken.

 

Waarom is het slim om in te zetten op progressieve tewerkstelling?

Voor werkgevers die openstaan voor alternatieve vormen van instroom als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt, kan progressieve tewerkstelling heel wat deuren openen. Op een beroepsbevolking van 3,8 miljoen telt Vlaanderen 2,8 miljoen werkenden, 193.000 actieve werkzoekenden en 800 000 non-actieven. Meer dan de helft van de non-actieven zijn langdurig arbeidsongeschikten: een grote groep mensen die opnieuw inzetbaar gemaakt kunnen worden op de arbeidsmarkt, mits aanpassing van hun werkregime, werkomgeving of takenpakket. Dat kan via progressieve tewerkstelling. Wie zich openstelt voor progressieve tewerkstelling, ziet z’n potentiële kandidatenpool dus aanzienlijk verhogen.

Wat als de medewerker opnieuw uitvalt?

Als een medewerker hervalt en daardoor opnieuw arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van progressieve tewerkstelling, is de werkgever tijdens een periode van 20 weken na aanvang van de tewerkstelling geen gewaarborgd loon verschuldigd. De medewerker valt in dit geval onmiddellijk terug op een uitkering van diens mutualiteit. Het financiële risico voor werkgevers is hierdoor erg beperkt tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling – die algemeen de meest cruciale periode is om de slaagkansen van een samenwerking op lange termijn in te schatten.

Hoe ondersteunt Accent werkgevers met progressieve tewerkstelling?

Accent heeft een gespecialiseerd team voor progressieve tewerkstelling. Zij ondersteunen u graag met advies over alle praktische zaken, zoals het opstellen van een aangepaste arbeidsovereenkomst, premies bij vaste aanwerving, sociale wetgeving, enz. Daarnaast brengen ze u graag in contact met de kandidaten die via het systeem van progressieve tewerkstelling opnieuw de weg willen vinden naar de arbeidsmarkt.

Wenst u meer info, advies of praktische begeleiding? Neem dan contact op met ons team via activering@accentjobs.be.