ESF

Project 'Duurzaam Werk'

Met het project ‘Duurzaam Werk’ willen we onze collega’s de nodige ondersteuning en omkadering bieden om het beste van twee werelden met elkaar te verzoenen: remote- en on site werken.

Zo dompelen we iedereen onder in de finesses van efficiënt werken en timemanagement, geven we advies in gemeenschappelijke doelen bereiken in hybride teams, versterken we digitale vaardigheden, en geven we een kader voor leidinggeven op afstand.

Omdat een futureproof transformatietraject kwalitatieve ondersteuning vraagt. De trainingen en begeleidingen worden ondermeer mogelijk gemaakt door de steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

JobRoad – integratie door werk

JobRoad werd geïnitieerd door House of HR en Accent, en begeleidt sinds 2016 mensen uit kwetsbare groepen naar een geschikte werkgever voor een gepaste job. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld. 

We gebruiken een eigen JobRoad-model dat aangepast is aan elke specifieke doelgroep (mensen met migratieachtergrond, nieuwkomers, 55-plussers en NEET-jongeren). De persoonlijke begeleiding van de kandidaat naar een werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen: een kickstart, een screeningsdag en projectdagen. Dit project kadert in het overkoepelende ‘Wendbare loopbanen voor elk talent’ (WELT), in samenwerking met Voka Vlaanderen.

JobRoad – re-integratie door werk

Een tweede JobRoad-project waarvoor we steun krijgen van het ESF, heet re-integratie door werk. Dit ESF-project heeft als doel ex-gedetineerden bij te staan in hun re-integratie in de maatschappij en hen opnieuw te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Dankzij het ESF kan JobRoad projectdagen voor werkgevers en gescreende jobzoekers organiseren in justitiehuizen en gevangenissen in West- en Oost-Vlaanderen. Ook dit project bestaat uit drie stappen: de kickstart, de screeningsdag en de projectdagen. 

De steun van het ESF: ESF457 – Re-integratie door werk: 01.01.2020 tot 31.12.2023 * ESF: € 225.854,03€/ VCF: € 225.854,03. KPI’s: 105 individ. begeleidingen/jaar