Open-minded. Zo werken wij.

Werken met Accent? Da’s kiezen voor een duurzame rekruteringspartner. Onze job gaat verder dan de zoektocht naar de geschikte kandidaat. Wij streven naar een duurzame match tussen beide partijen. Wij zien dit als een echt partnership: we’re in this together.

Accent doet aan open-minded hiring, met anonieme cv’s

Bij open-minded hiring ontmoet de werkgever met een open blik nieuwe kandidaten, op basis van vooraf bepaalde criteria die belangrijk zijn om de job goed uit te oefenen. We kiezen voor anonieme cv’s, zodat de focus volledig op de kwaliteiten van de kandidaat ligt. Zaken zoals naam, woonplaats of leeftijd vindt u op ons cv niet terug. Daarnaast streven we ook naar zoveel mogelijk open selectiemomenten, waarbij we de fase van het cv overslaan.

Accent jobcoaches maken uiteraard nog steeds persoonlijk kennis met elke kandidaat tijdens grondige screenings. Pas als wij ervan overtuigd zijn dat er een match kan zijn tussen kandidaat, jobinhoud en bedrijfscultuur, stellen we de kandidaat voor aan de werkgever.

Meer over open-minded hiring

Kennismaking: focus op jobinhoud en bedrijfscultuur

Een vacature is veel meer dan een opsomming van gezochte competenties en kennis. Tijdens het intakegesprek leren we uw bedrijf, de functie, de werkplek en uw bedrijfscultuur zo goed mogelijk kennen. Uw toekomstige medewerkers maken lang niet meer alleen hun beslissing in functie van de jobinhoud. Ze willen ook weten of er aansluiting is met het openbaar vervoer, of er ‘s middags samen wordt gegeten, wat de mogelijkheden zijn op vlak van glijdende uren en thuiswerk, enzovoort.

Voor bepaalde, specifieke vacatures vinden we het belangrijk om zelf even bij u langs te komen om te kunnen ervaren wat de job precies inhoudt. Dat noemen wij een jobtasting. Onze medewerkers kunnen immers pas de beste kandidaat vinden voor uw vacature als ze zelf helemaal begrijpen wat de job inhoudt.

Zo gaan wij op zoek naar de juiste kandidaat voor de job

Nadat we alle informatie hebben verzameld en een volledig beeld hebben gevormd van de job, gaan we de vacature op verschillende manieren verspreiden. We maken hiervoor gebruik van onze eigen website en app, maar ook van externe jobboards, social media, Google Ads, enz. Ook een jobdag op maat van uw bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Vraag ernaar bij uw Accent-contactpersoon.

Aanvullend op de geschreven vacature maken wij ook gebruik van videovacatures. Dankzij de video’s krijgen de kandidaten een unieke blik achter de schermen, zodat ze een nog completer beeld kunnen maken van de job en op die manier beter kunnen inschatten of de job iets voor hen is. En dat levert dan weer kwalitatievere sollicitaties op: video verhoogt de conversie tot 35%.

Al onze kandidaten worden grondig gescreend voor ze aan u worden voorgesteld

Kandidaten die zich aanmelden voor een vacature worden altijd grondig door ons gescreend. Op die manier kunnen we garanderen dat we kandidaten aan u zullen voorstellen die passen bij de functie en bij uw bedrijf. Het opvragen van referenties maakt standaard deel uit van dit proces. Daarnaast hebben we ook verschillende professionele tests ter beschikking, waarmee van elke kandidaat indien nodig bepaalde skills en competenties kunnen meten.

  • We hebben een Talentspotter-tool, waarmee we de capaciteiten van technische profielen meten.
  • We creëerden een softskilltest, waarmee we kunnen nagaan in welke bedrijfscultuur de kandidaat openbloeit en hoe die zich bij voorkeur gedraagt in een team.
  • We werken samen met Cebir, waardoor we toegang hebben tot 86 professionele testen om competenties in kaart te brengen.

Sollicitatiemomenten en -begeleidingen

Om snel te kunnen schakelen in de huidige arbeidsmarkt leggen we graag vooraf bepaalde sollicitatiemomenten vast. Wij selecteren de best passende kandidaten voor de job. Zij komen zich voorstellen op deze vooraf bepaalde sollicitatiemomenten.

Als we een kandidaat aan u voorstellen, zijn we vaak zelf ook aanwezig op het sollicitatiegesprek. Zo leren we nog meer over uw bedrijfscultuur en de functie. Bij een positief gesprek kunnen we helpen om concrete afspraken te maken rond loon en opstart. U kunt hierbij rekenen op de flexibiliteit van uitzendarbeid, of kiezen voor een rechtstreekse aanwerving. Hier vindt u de verschillende formules die wij aanbieden.

Indien de kandidaat niet weerhouden is, stelt onze aanwezigheid in het gesprek ons in staat nog beter te rekruteren voor u.

Wij beperken uw administratie tot een minimum

Overtuigd? Dan maken wij alles in gereedheid, zodat uw nieuwe medewerker vlot kan opstarten.

Als gebruiker van uitzendarbeid heeft u de leiding en het toezicht over de medewerker en staat u in voor het onthaal, de opleiding en de veiligheid op de werkvloer. Samen ondertekenen we bij opstart een werkpostfiche waarin deze verantwoordelijkheden duidelijk worden omschreven.

Daarna beperkt uw administratie zich tot het doorgeven en bevestigen van de prestaties van uw nieuwe medewerker. Dat kan via ons e-Connect platform. Daarnaast staan we u graag bij met advies rond topics zoals rekrutering, HR, sociale wetgeving of veiligheid, en dit zowel voor, tijdens als na de opstart van uw nieuwe medewerker.

Op tijd en stond evalueren en bijsturen vinden wij belangrijk

Onze job zit er niet op nadat het contract werd getekend. We vinden het belangrijk om op geregelde tijdstippen te polsen naar feedback tijdens evolutie- en evaluatiegesprekken.

We organiseren vijf vaste evolutiemomenten met uw nieuwe medewerker. Een telefoontje na de eerste werkdag, bij ontvangst van de eerst loonbrief, na één maand, etc. We ondervinden dat dit de retentie aanzienlijk verhoogt. Bovendien helpt het ons om de vinger aan de pols te houden, zodat we samen snel kunnen bijsturen waar nodig.

Tot slot evalueren we ook tweemaal per jaar de samenwerking. Wij rekenen op uw eerlijke feedback en geven ook graag die van ons mee.

Overtuigd om met ons in zee te gaan?

Dan komen we graag langs om kennis te maken. Vertel ons gerust welk type medewerker(s) u zoekt. Dan brengen wij u in contact met de juiste mensen.

Contacteer ons