Dit is geen geldige locatie

De 6 trends die de toekomst van uw bedrijf zullen beïnvloeden volgens trendwatcher Tom Palmaerts

2022-10-12
Tom Palmaerts trends

Tijdens de kick-off sessie voor onze Accent game changers die in het najaar van 2022 met ons open-minded hiring uittesten, gaven we het woord aan futurist en trendwatcher Tom Palmaerts van Trendwolves. Onderwerp van de dag: metatrends die de manier waarop we in de toekomst naar talent zullen kijken beïnvloeden. Een korte recap voor wie er niet bij was.


1. Generaties

In 2025 zal 85% van uw medewerkers uit millennials en Gen Z bestaan. Wie slim is, past z’n bedrijfsstrategie daarop aan. Verschillende generaties vragen immers om een verschillende aanpak. Wie dat idee in het achterhoofd houdt, heeft een streepje voor. Want de manier waarop verschillende generaties denken, wordt sterk bepaald door de context waarin ze zijn opgegroeid.

Neem nu bijvoorbeeld de babyboomers, geboren tussen 1945 en 1964. De generatie die nog heel wat managementfuncties bekleedt en eveneens bijna aan het einde van hun loopbaan aangekomen is. Babyboomers zijn opgegroeid met het idee dat alles mogelijk was en hebben die visie ook doorgegeven aan hun kinderen, de millennials (geboren tussen 1980 en 1994). De generaties daartussen bekijken de wereld echter met een andere blik. Gen X (geboren tussen 1965 en 1979) heeft een grote werkloosheidsgolf gekend en is heel sterk op status(symbolen) gericht. Gen Z (geboren tussen 1995 en 2010) begrijpt dat alles mogelijk is, zolang je er maar voor werkt. Die generationele verschillen in acht nemen, kan u een mooie voorsprong bezorgen ten opzichte van andere werkgevers.

2. Global power

Globalisering is een tweede trend die de komende jaren diepe sporen zal nalaten. Steden worden geografisch gezien steeds groter en verwacht wordt dat in 2030 maar liefst twee derde van de bevolking in een stad zal wonen. Wat dat concreet betekent? Dat onze wereldbevolking maar blijft toenemen en we daardoor steeds meer voedsel zullen eten dat in laboratoria werd vervaardigd, dat Artificial Intelligence (AI) de kwetsbaren in onze maatschappij mee zal helpen beschermen en dat de komende generaties veel meer door Aziatische dan Amerikaanse trends beïnvloed zullen worden. Denk maar aan de TikTok-app die niet meer weg te denken is, Aziatische beautytrends die hier met gemak worden overgenomen of de populaire Netflixreeks Squid Game die een tijdlang bovenaan de rankings stond. Stof tot nadenken.

3. Singles

Over naar uw toekomstige medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat die de komende jaren uit steeds meer singles zullen bestaan en ook die impact zullen we met z’n allen voelen. De vierdagenwerkweek zal veel eenoudergezinnen aanspreken, mensen zullen steeds meer gebruik maken van uitleendiensten (ook voor gevestigde waarden zoals mobiliteit en meubilair) en het aantal mensen dat van loonbrief tot loonbrief leeft zal almaar groter worden. Wat wij vooral onthouden uit de sessie? Dat het zeer belangrijk zal zijn om als werkgever ook in te zetten op flexibele vormen van (bij)verdienen, want meer en meer mensen gaan op zoek naar een tweede baan (ook wel moonlighting genoemd).

4. Diversiteit en inclusie

Een onderwerp waar wij al jaren op inzetten en nu eindelijk ook algemeen aan belang lijkt in te winnen. Er wordt verwacht dat in 2030 een derde van de jongeren (jonger dan 30) een moslim-achtergrond zal hebben. In steden is dit effect nu al heel duidelijk waar te nemen. Purpose driven bedrijven, die diversiteit en inclusie integreren in hun visie en beleid, zijn de bedrijven die het de komende jaren goed zullen doen.

5. Robots

Nog een voorspelling waar we niet om heen kunnen: elke job zal op een gegeven punt beïnvloed worden door AI. Terwijl oudere generaties hier soms nog weigerachtig tegenover staan, zien we tegelijk ook een generatie die nu al volledig met robots vertrouwd is. Denk maar aan Amazon’s Alexa, het toenemende gebruik van deepfakes, zelfrijdende taxi’s of automatische vliegtuigen waarbij de taak van de piloot erop zit nadat hij op de startknop heeft gedrukt. Ver van ons bed en niet realistisch op korte termijn? Think again. De liftbediende die mensen in de lift naar de juiste verdieping begeleidde, moest er in de vorige eeuw ook voor zorgen dat mensen met een gerust hart de lift instapten, terwijl diens taak eigenlijk ook overbodig was. Denk daar maar eens over na.

6. Verbinding

Post-pandemie actueler dan ooit: connectie voelen met anderen. Meer dan de helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Daarnaast heeft het vele telewerk van de afgelopen jaren tot ‘zoombies’ geleid, waarbij werknemers zich volledig geïsoleerd van de buitenwereld beginnen te voelen. Deze trend is overigens al langer voelbaar bij architecten. Zij krijgen steeds minder de opdracht om gebouwen in te richten, maar wel om verbindingsplaatsen te creëren. Als werkgever zal het dus van belang zijn om de komende jaren in te zetten op aangename meeting hubs, die de verbinding tussen collega’s onderling stimuleren.

Open-minded hiring is één van de initiatieven waarmee we bij Accent inspelen op verschillende van deze trends. Hoe? Door mensen aan te zetten om verder te kijken dan leeftijd, culturele achtergrond, ervaring… Meer weten over open-minded hiring of de game changers van Accent?

Meer info over open-minded hiring
Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956