Weerverlet: wat je moet weten

03-10-2023
weerverlet

Regen, sneeuw, vriestemperaturen, storm,… het Belgische klimaat verwent ons met een mix aan weersomstandigheden. Niets waar we van opkijken. Maar voor sommige beroepen is het weer een bepalende factor. Maken de weersomstandigheden het soms onmogelijk om te werken? Dan komt weerverlet om de hoek loeren.


Wat is weerverlet?

Weerverlet laat werkgevers toe om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor medewerkers die door het slechte weer niet kunnen werken. Om weerverlet te kunnen toepassen, moet de werkgever een aantal formaliteiten naleven.

Weerverlet warmte

Weerverlet wordt vaak in één adem genoemd met slecht weer, maar dat is niet per se het geval. Ook extreme warmte kan leiden tot weerverlet. Welke temperaturen precies bepaald zijn als té warm? Dat bepaalt de WBGT-index. Een index die rekening houdt met de temperatuur in combinatie met luchtvochtigheid. Ook de mate van fysieke werkbelasting is een bepalende factor.

Wanneer een beroep doen op weerverlet?

Wanneer wordt het weer nu gedefinieerd als slecht?

  • Zodra de weersomstandigheden in die mate ongunstig zijn dat het werk onmogelijk kan worden uitgevoerd.
  • Opgelet, om weerverlet te kunnen inroepen moet de onmogelijkheid tot werken een rechtstreeks gevolg zijn van de weersomstandigheden.
  • In alle andere gevallen zal een andere tijdelijke vorm van werkloosheid (overmacht of economische werkloosheid) aangevraagd worden.
  • Ook als het weer de situatie eerder ‘bemoeilijkt’ dan ‘onmogelijk’ maakt is weerverlet geen optie. Het is bovendien de werkgever die beslist en de aanvraag doet.

Wie kan een beroep doen op weerverlet?

Iedereen die een job uitoefent waarbij het weer een belangrijke rol speelt. Dat zijn voornamelijk beroepen waarbij mensen buiten werken. Voor medewerkers uit de bouwsector geldt er een specifieke regeling. Je werkgever kan je hierover extra info geven.

Wanneer wordt weerverlet uitbetaald?

Werkgevers starten met een aanvraagprocedure bij de RVA die toelaat om voor hun medewerkers weerverlet aan te vragen. Ben je thuis omwille van weerverlet? Dan krijg je documenten van je werkgever en hou je zelf een controlekaart (C.3.2A) bij. Op het einde van de maand ga je met je documenten en ingevulde controlekaart naar je hulpkas of vakbond die jou voor de dagen weerverlet uitbetaalt.

Ben jij op zoek naar een job in de bouw? Ontdek alle vacatures in de bouwsector.