Verhoging kmo-portefeuille voor werkbaarheidscheques

14-04-2021
KMO portefeuille

Goed om te weten voor alle Vlaamse kmo’s: de Vlaamse regering besliste om de verhoging van de kmo-portefeuille voor werkbaarheidscheques te verlengen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Maar wat zijn werkbaarheidscheques? En komt u in aanmerking voor een verhoging van de kmo-portefeuille? Een korte samenvatting van de regels.


Wat zijn werkbaarheidscheques?

Werkbaarheidscheques zijn een maatregel van de Vlaamse regering, waarmee Vlaamse ondernemingen gestimuleerd worden om de werkbaarheid voor hun medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren. Als ondernemer kan u dankzij de werkbaarheidscheques financiële steun krijgen om binnen uw bedrijf meer in te zetten op werkbaar werk. U kunt de werkbaarheidscheques gebruiken om…

  • (1) de werkbaarheid binnen uw onderneming in kaart te brengen aan de hand van een meting of scan;
  • (2) begeleiding aan te kopen bij het uitvoeren van zo’n meting of scan;
  • (3) advies, begeleiding en/of opleiding aan te kopen voor het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten, het monitoren van de verandering op vlak van woon-werk-verkeer, etc.
  • Of voor een combinatie van bovenstaande elementen.

Waarom inzetten op werkbaar werk?

Inzetten op werkbaar werk loont op lange termijn voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers gaan langer en met meer plezier naar het werk. Werkbaar werk zorgt namelijk voor een betere balans tussen werk en privéleven. Als werkgever kunt u dan weer rekenen op enthousiaste, competente en productieve medewerkers.

Waarvoor kunt u de uitbreiding van de werkbaarheidscheques gebruiken?

Werkbaarheidscheques moeten worden gebruikt voor verbeteracties, in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Concreet gaat het om aanpassingen van de werkpost en de arbeidsorganisatie, competentieversterking om werkbaar te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext en tenslotte psychisch welbevinden van zowel werkgever als medewerker.

De uitbreiding op de werkbaarheidscheques kwam er, omdat in 2020 heel wat ondernemingen voor uitdagingen kwamen te staan waarmee ze voorheen nog niet werden geconfronteerd. Denk maar aan:

  • het implementeren of uitbreiden van een policy rond telewerk: hoe frequent mogen/kunnen medewerkers thuis werken, hoe digitaliseert u de processen, hoe ondersteunt u medewerkers met kinderen die ook thuis zijn, hoe vermijdt u isolatie, etc.
  • nieuwe organisatievormen in tijden van corona: hoe zorgt u voor een werkplaats die veilig is en ook zo aanvoelt, hoe activeert u medewerkers om nieuwe regels toe te passen, etc.
  • bijscholingen en opleidingen: hoe motiveert u medewerkers om zich om te scholen indien ze andere of nieuwe competenties nodig hebben?
  • psychologische ondersteuning: hoe communiceert u waar uw medewerkers terecht kunnen mochten ze zich niet goed voelen?

Wie heeft recht op werkbaarheidscheques?

De werkbaarheidscheques zijn er voor alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit de profit en de social profit sector in het Vlaams Gewest. De financiële steun bedraagt maximum 10 000 euro per ondernemingsnummer. Om in aanmerking te komen voor werkbaarheidscheques moet aan deze twee voorwaarden worden voldaan:

  1. Uw onderneming moet een aanvaardbare rechtsvorm hebben.
  2. De vestiging van uw onderneming moet in het Vlaams Gewest liggen.

Meer info over de voorwaarden kunt u hier lezen.

Komt u in aanmerking voor een verhoging van de kmo-portefeuille?

Heeft u het plafond van uw kmo-portefeuille bereikt, maar zou u toch graag meer inzetten op werkbaar werk? Dan kan u een verhoging van maximum 5 000 euro verkrijgen in het specifieke jaar dat het plafond wordt bereikt. U moet wel kunnen aantonen dat uw plafond werd bereikt en aangeven voor welke acties u de verhoging graag zou benutten.

Heeft u nog vragen over werkbaarheidscheques of de mogelijkheden van de kmo-portefeuille? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.