De werfmelding: wat is dat precies?

11-12-2019
wat is een werfmelding in de bouwsector

Mensen die in de bouwsector werken, hebben er ongetwijfeld al over gehoord of er zelfs al mee te maken gehad. De werfmelding is een niet onbelangrijk begrip in de bouwsector, maar wat houdt het precies in? 


Wat is de werfmelding? 

Een aannemer gebruikt het woord ‘werfmelding’ om één of meerdere bouwplaatsen aan te geven op het Belgisch grondgebied. De ‘werfmelding’ wordt ook wel eens ‘aangifte van werken’ genoemd. Alle werken in onroerende staat moeten gemeld worden bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). 

Wie is verantwoordelijk voor de werfmelding? 

De hoofdaannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep heeft gedaan, moet de werfmelding in orde brengen. Onderaannemers moeten in principe niets doen, tenzij ze zelf een beroep doen op een onderaannemer. In dat geval moeten onderaannemers dit, voorafgaandelijk en schriftelijk, laten weten aan de hoofdaannemer. Werk jij samen met Accent Construct? Dan is het jouw taak om Accent Construct te vermelden als onderaannemer binnen het project. 

In welke gevallen moet je een werfmelding doen? 

Als je een project aanneemt van 5.000 euro of meer én met een onderaannemer werkt, dan moet je een werfmelding doen. Neem je een project aan van minstens 30.000 euro, dan moet je hier ook een werfmelding van doen, met of zonder onderaannemer. 

Wanneer moet de aangifte gedaan worden? 

De werfmelding moet gebeuren vóór het begin van de werken. Je moet opnieuw aangifte doen zodra er zich belangrijke veranderingen in de werkwijze voordoen ten opzichte van de originele aangifte.  

Is er asbest aanwezig op je bouwplaats? Dan moet de aangifte ten laatste 14 dagen voor het begin van de werken gebeuren. 

Heb je nog vragen over de werfmelding en alles wat erbij komt kijken? Neem dan zeker contact op met je vertrouwde Accent Construct contactpersoon!