Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof?

19-10-2020
Opleidingsruimte

Vlaams opleidingsverlof is het recht voor elke werknemer uit de privésector om, onder bepaalde voorwaarden, afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. De werknemer wordt doorbetaald tijdens de afwezige uren; de werkgever kan een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen van de overheid.


Wat zijn de voorwaarden om Vlaams opleidingsverlof te krijgen?

Tewerkstelling
Om Vlaams opleidingsverlof te krijgen, moet je minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in Vlaanderen. Voor Wallonië en Brussel gelden andere voorwaarden.

Soort opleiding
Om Vlaams Opleidingsverlof te krijgen, kan je verschillende opleidingen volgen.

  • Opleidingen die opgenomen zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid en aangeduid zijn met een ODB-registratienummer.
  • Loopbaangerichte opleidingen: opleidingen die je voorgesteld worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan via loopbaanbegeleiding. In dit geval moet het loopbaancentrum verklaren dat de opleiding noodzakelijk is. Belangrijk is dat de opleidingsverstrekker geregistreerd is als een gekwalificeerd dienstverlener en dat het loopbaanattest maximum 6 jaar oud is.

Beide opleidingen moeten minstens 32 werkuren duren of voor 3 studiepunten tellen.

Daarnaast heb je ook recht op Vlaams opleidingsverlof voor examens bij de Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs en examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijzen EVC).

Aanwezigheden en eindbeoordeling
Het is verplicht om de opleiding ook effectief te volgen als je ingeschreven bent. Dit betekent dat je niet meer dan 10% van de opleiding ongewettigd afwezig mag zijn en/of moet deelnemen aan de eindbeoordeling van de opleiding als die is voorzien. Indien je deze voorwaarde niet nakomt, kan je een sanctie krijgen of niet betaald worden voor de uren waarop je opleiding plaatsvond.

 

Op hoeveel opleidingsverlof heb ik recht?

Elke voltijdse werknemer (ook uitzendmedewerkers) heeft recht op maximum 125 uren opleidingsverlof per schooljaar. Hoeveel uren je concreet kan opnemen, is afhankelijk van het type opleiding dat je wil volgen.

Voor wie deeltijds werkt, wordt het maximum aantal uren opleidingsverlof pro rata berekend. Werk je bijvoorbeeld 60%, dan heb je recht op maximum 75 uren opleidingsverlof.

 

Hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof aan?

  1. Ga voor jezelf na of je recht hebt op Vlaams Opleidingsverlof (op basis van bovenstaande voorwaarden).
  2. Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van Vlaams Opleidingsverlof
  3. Bezorg een inschrijvingsattest aan je werkgever (of aan je Accent-contactpersoon indien je via Accent als uitzendmedewerker aan de slag bent)
  4. Bereken het aantal uren en plan je verlof in in samenspraak met je werkgever
  5. Volg de opleiding

Veel succes met je opleiding!