Pesten op het werk: dit doe je eraan!

30-07-2015
pesten_op_het_werk

Pesten op het werk. Het is iets onbegrijpelijks waar vandaag helaas nog te veel mensen mee worden geconfronteerd. Bij de slachtoffers leiden de pesterijen vaak tot fysieke en psychologische klachten, en soms zelfs tot ontslagname. Gelukkig zijn er vandaag heel wat manieren om te vermijden dat het ooit zover komt. Dit zijn alvast enkele efficiënte tips om pesten op het werk op een kordate manier te bestrijden. 


Slachtoffer van pesten op het werk? Praat erover! 

Als je de pesterijen voor jezelf houdt, dreigt de situatie psychologisch bijzonder zwaar te worden. De beste manier om pesten op het werk tegen te gaan, is dan ook erover te praten. Wie kan je het best op de hoogte stellen? 

  • Directe collega’s: vaak zijn zij getuige van de pesterijen. Hun getuigenissen zorgen ervoor dat je sterk in je schoenen staat en geven eventuele klachten een grotere geloofwaardigheid. 
  • Vertrouwenspersoon: neem bij pesterijen sowieso contact op met de vertrouwenspersoon. Zijn of haar naam staat vermeld in het arbeidsreglement. De vertrouwenspersoon behandelt je klacht in alle confidentialiteit en gaat samen met jou op zoek naar de beste oplossing. 
  • Preventieadviseur: een werkgever is niet bij wet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Als die er niets is, kan je nog altijd terecht bij de preventieadviseur die instaat voor het welzijn van de medewerkers bij de uitvoering van hun werk.  
  • Directielid of werkgever: naast de vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur kan je pesten op het werk uiteraard ook aankaarten bij een directielid of de zaakvoerder. 

Pesten op het werk aanpakken: de procedure 

  • De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur zal in de eerst plaats proberen om slachtoffer en pester te verzoenen. Vaak is dat de snelste en efficiëntste manier om een einde te maken aan de praktijken. 
  • Levert de verzoeningspoging geen resultaat op? Dan komt het erop aan bij de vertrouwenspersoon/preventieadviseur een gemotiveerde klacht neer te leggen. Tip: zorg voor voldoende bewijsmateriaal, met getuigenissen van collega’s heb je een sterker dossier. Vervolgens is het aan de werkgever om een oplossing te voorzien. 
  • Als al deze interne maatregelen geen resultaat opleveren, kan je samen met de vertrouwenspersoon/preventieadviseur een klacht neerleggen bij de Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (02 233 45 11) of bij de arbeidsauditeur. 
     

Bang dat je klacht tot een ontslag leidt? Dat is nergens voor nodig. Als je een formele klacht hebt ingediend, geniet je immers 12 maanden ontslagbescherming. Tijdens die periode kan je werkgever je niet ontslaan of je arbeidsvoorwaarden eenzijdig veranderen, tenzij om redenen die niets met je klacht te maken hebben.