Accent is partner van Careerflow

05-05-2021
Careerflow

Samen met verschillende partners, waaronder Accent en sectorfederatie Federgon, biedt VDAB medewerkers voortaan de kans om tijdelijk of permanent aan de slag te gaan bij een andere werkgever. Het project, dat de naam CareerFlow kreeg en gefinancierd wordt door ESF, biedt constructieve oplossingen aan om te vermijden dat bedrijven medewerkers moeten ontslaan of dat ze zelf ontslag nemen.


Waarom werd Careerflow opgericht?

Met Careerflow willen we ervoor zorgen dat medewerkers die (al dan niet tijdelijk) werkloos zijn of zullen worden, een vlotte en duurzame loopbaan kunnen behouden. Zo willen we onnodige werkloosheid of inactiviteit na ontslag vermijden. Ook wij zetten graag onze schouders onder dit initiatief. “Samen met onze partners meedenken en experimenteren om loopbanen te vernieuwen en een bredere en duurzamere invulling te geven, is een uitdaging die we met plezier aangaan”, aldus Research & Development Manager Thomas Wauters.

Careerflow pleit voor een duurzame “werk-werktransitie”. Wat is dat precies?

Een “werk-werktransitie” is een gebeurtenis waarbij een werknemer van de ene naar de andere werkgever overstapt, zonder periode van werkloosheid of inactiviteit, of vooraleer er sprake is van een individueel of collectief ontslag. Zo’n “werk-werktransitie” kan zowel een tijdelijke overgang als een permanente overstap zijn.

Waarom zouden mensen overstappen naar een andere werkgever?

Transities van werk naar werk zijn geen nieuw fenomeen, maar de coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat de noodzaak om dit soort overgangen te stimuleren en te faciliteren meer gehoor kreeg. Collectieve ontslagen kunnen op deze manier vaker vermeden worden, en er kan sneller worden ingespeeld op acute noden.

Enkele voorbeelden van motieven voor werk-werktransities zijn:

  • het delen van medewerkers tijdens piek- en dalperiodes;
  • het delen van medewerkers tussen verschillende werkgevers (denk aan security-medewerkers, IT-profielen, etc.);
  • het combineren van jobs bij meerdere werkgevers (voor mensen met een deeltijds contract of freelancers);
  • het aaneenrijgen van tijdelijke, korte jobs;
  • het heroriënteren van een krimpende sector;
  • het inspelen op verdwijnende jobs versus jobs met veel toekomst binnen de onderneming;
  • het aanpakken van eindeloopbaan uitdagingen.

Geïnteresseerd in de aanpak van Careerflow?

Vragen over het project? Of interesse in het tijdelijk of permanent uitwisselen van medewerkers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar careerflow@vdab.be.