Als talent placement bedrijf is het onze droom, maar ook onze maatschappelijke plicht om een duurzame impact op de wereld te hebben. Elke dag 25.000 mensen aan het werk, dat is bijdragen aan de economische impact bij bedrijven, maar vooral aan het werkgeluk en perspectief van onze kandidaten én collega’s. Hiermee streven we elke dag naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt.  

Ons duurzaamheidsbeleid is gebouwd op verschillende pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties hebben bepaald. We hebben zes pijlers gekozen als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid

Gebaseerd op deze pijlers zetten we eigen duurzaamheidsinitiatieven op, maar we ondersteunen eveneens bestaande organisaties of projecten. Een overzicht.

Diversiteit, gelijke behandeling en inclusie

Bij Accent vinden we diversiteit, gelijke behandeling en inclusie enorm belangrijk. Wij geloven dat mensen veel meer zijn dan hun cv. Mensen hebben verhalen, een verleden, verlangens, doelen, dromen. Iedereen heeft talent. Het is één van de bouwstenen van ons bedrijf. We maken er dan ook geen geheim van dat we de meest inclusieve werkgever van België willen worden. We zijn ervan overtuigd dat wie zich goed voelt op het werk, beter werk levert. Alleen door elk talent te omarmen, kunnen we als bedrijf groeien.

JobRoad: (re)-integratie door werk

In 2016 richtten we JobRoad op, samen met House of HR, VDAB en VOKA. JobRoad ivzw is een netwerkorganisatie voor bedrijven, intermediaire organisaties en kwetsbare werkzoekenden. Dit MVO-project is intussen geëvolueerd tot een onafhankelijke, internationale vzw die focust op kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.  

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is (zoals vluchtelingen of gedetineerden), naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke en geïntegreerde aanpak van JobRoad doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om werkzoekenden binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld.  

De projecten van JobRoad kunnen tot stand komen dankzij de financiële steun van o.a. het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Het recentste project van JobRoad, waarvoor ze samenwerken met Accent, heet Refugees2Work. Met dit project willen ze de integratie van asielzoekers bevorderen, door hen in verschillende collectieve opvangcentra in contact te brengen met werkgevers die op zoek zijn naar talent.  

Jobs in Flanders: verzoent Brusselse werklozen en Vlaamse jobs

Met een percentage van 15% ligt de werkloosheidsgraad nergens in België zo hoog als in Brussel. Tegelijk hebben we in Vlaanderen ontzettend veel openstaande vacatures die soms moeilijk ingevuld geraken. Daarom zetten we in 2020 Jobs in Flanders op touw: een project met een specifiek team van jobcoaches waarmee we Brusselse werklozen warm maken voor een job in Vlaanderen. Sinds de start in 2020* bereikten we al 316 kandidaten, waarvan 169 ondertussen vast aan het werk zijn in Vlaanderen. Daarvan is de helft verhuisd naar Vlaanderen, de andere helft pendelt dagelijks. 

Anna Gaik

General Manager Foreign Recruitment

Met Jobs in Flanders gaat onze aandacht vooral uit naar mensen die qua statuut door de mazen van het net glippen en vaak bij de overheid niet gekend zijn. We zetten alles op alles om deze mensen gericht op te sporen. We helpen deze mensen niet alleen aan een job, maar begeleiden ze ook op het gebied van huisvesting, integratie en taal. Zo bereiken we hoofdzakelijk Roemenen, de op één na grootste bevolkingsgroep in Brussel, maar ook mensen met een andere migratieachtergrond.

Partnership met SOS Kinderdorpen

Kunnen zijn wie je bent start al van jongs af aan. Een veilige, liefdevolle thuis is een cruciaal element in de vorming van je eigen identiteit. Jammer genoeg heeft niet iedereen de kans om 100% zichzelf te zijn. SOS Kinderdorpen heeft in België meerdere projecten die zich richten op het opvangen van kinderen in moeilijke thuissituaties en op het begeleiden van ouders, met oog op een veilige terugkeer naar huis.

Om SOS Kinderdorpen te ondersteunen organiseerden we verschillende interne acties, maar hebben we ook verschillende collega’s die op basis van vrijwilligerswerk actief aan de slag gaan met jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt terechtkomen. De jongeren krijgen hulp bij het opmaken van een cv, sollicitatietips, administratieve ondersteuning bij het solliciteren, enz. En met succes.

Origami: bouwt aan een nieuwe toekomst voor Afghaanse vluchtelingen

Samen met House of HR, JobRoad en opleidingspartner BLCC lanceerden we in 2022 het Origami-project: een project dat gevluchte Afghaanse vrouwen de kans geeft na een intens opvolgtraject ten volle te participeren in onze samenleving. Na een intensieve taalopleiding en interne trainingen bij Accent, zullen deze dames klaargestoomd worden om effectief aan de slag te gaan als jobcoach bij Accent.  

Tijdens de zomermaanden krijgen de vrouwen een intensieve taaltraining door opleidingspartner BLCC. In de maanden september en oktober start de vakinhoudelijke opleiding die wordt voorzien door de Accent Business School, het interne opleidingscentrum van Accent. De vrouwen krijgen in die maanden nog één dag taalopleiding per week. Na vier maanden (juli-oktober) zijn de 5 vrouwen volledig klaargestoomd om effectief als uitzendconsulent aan de slag te gaan in één van de kantoren van Accent.

Ecovadis: een objectieve duurzaamheidsrating

We leggen de lat hoog voor onszelf en willen alleen maar beter worden. Om ons duurzaamheidsbeleid op een objectieve manier te laten evalueren, doen we een beroep op Ecovadis. Ecovadis is een bedrijf dat de duurzaamheid van bedrijven beoordeelt, op basis van vier vastgelegde criteria: milieu, ethiek, mensenrechten en duurzaam inkopen. Onze recentste beoordeling leverde ons een mooie score van 46 én een bronzen medaille op. En daar zijn we alvast trots op.

Jobs in Flanders: verzoent Brusselse werklozen en Vlaamse jobs

Met een percentage van 15% ligt de werkloosheidsgraad nergens in België zo hoog als in Brussel. Tegelijk hebben we in Vlaanderen ontzettend veel openstaande vacatures die soms moeilijk ingevuld geraken. Daarom zetten we in 2020 Jobs in Flanders op touw: een project met een specifiek team van jobcoaches waarmee we Brusselse werklozen warm maken voor een job in Vlaanderen. Sinds de start in 2020 bereikten we al 316 kandidaten, waarvan 169 ondertussen vast aan het werk zijn in Vlaanderen. Daarvan is de helft verhuisd naar Vlaanderen, de andere helft pendelt dagelijks.

“Met Jobs in Flanders gaat onze aandacht vooral uit naar mensen die qua statuut door de mazen van het net glippen en vaak bij de overheid niet gekend zijn. We zetten alles op alles om deze mensen gericht op te sporen. We helpen deze mensen niet alleen aan een job, maar begeleiden ze ook op het gebied van huisvesting, integratie en taal. Zo bereiken we hoofdzakelijk Roemenen, de op één na grootste bevolkingsgroep in Brussel, maar ook mensen met een andere migratieachtergrond.”

Anna Gaik, General Manager Foreign Recruitment