HR partner voor het leven

Doorheen de jaren heeft Accent haar aanbod verder uitgebreid, door gespecialiseerde bedrijven op te richten en strategische overnames door te voeren. Maak hieronder kennis met al onze entiteiten.  

Talent placement
Talent placement

Accent, opgericht in 1995, is een talent placement bedrijf met het grootste gespecialiseerde kantorennetwerk in België (300 kantoren, +1200 eigen medewerkers). Accent stelt dagelijks meer dan 25 000 mensen tewerk en maakt deel uit van House of HR, een internationale holding bestaande uit tal van gespecialiseerde bedrijven actief binnen Human Resources.  

Als talent placement bedrijf zijn we een belangrijke schakel tussen talent op de arbeidsmarkt enerzijds en werkgevers anderzijds. Voor werkzoekenden zijn we een jobcoach, die hun talenten in kaart brengt en helpt ontdekken of ontwikkelen. Voor bedrijven zijn we een echte HR partner die niet alleen op zoek gaat naar het juiste talent voor de juiste job, maar ook advies en ondersteuning geeft om die talenten te behouden.

Search specialist voor jobs in IT, engineering & finance
Search specialist voor jobs in IT, engineering & finance

Met CTRL-F richten we ons op headhunting van profielen binnen IT, technical engineering, construct engineering en finance. Profielen die vaak erg in gewild en bijgevolg moeilijker te strikken zijn. Via een professionele, persoonlijke en kandidaatgedreven aanpak gaan de rekruteringsspecialisten van CTRL-F op zoek naar de ideale match tussen gespecialiseerde professionals en uitdagende jobs. 

De digitale uitzendpartner en matchmaker voor studenten en bijverdieners
De digitale uitzendpartner en matchmaker voor studenten en bijverdieners

In april 2017 lanceerden we NOWJOBS, samen met House of HR. NOWJOBS is een 100% digitale applicatie waarmee we inspelen op de verdere digitalisering van de rekruteringsmarkt. Via de innovatieve en uiterst gebruiksvriendelijke app matchen we bijverdieners en bedrijven die vaak snel tijdelijke personeelstekorten moeten opvangen, voornamelijk in de horeca-, event- en retailsector. De werkgever plaatst de vacature online en kiest zelf een bijverdiener. NOWJOBS regelt de rest. Oh, vertelden we ook al dat bijverdieners binnen de 24u betaald worden? K’ching.

De perfecte match tussen freelancers en bedrijven
De perfecte match tussen freelancers en bedrijven

GiGHOUSE is een digitaal platform dat streeft naar een perfecte match tussen freelancers en opdrachtgevers, op een snelle een efficiënte manier. GiGHOUSE garandeert kwaliteit door een diepgaand matchingproces waarbij niet alleen op competenties en skills gefocust wordt, maar ook op een culturele fit tussen freelancer en opdrachtgever. Daarnaast biedt GiGHOUSE ondersteuning aan de alleenstaande freelancer en kan deze steeds bij hun team terecht voor eerstelijnsadvies. Een digitaal platform, powered by humans!

Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

JobRoad ivzw heeft als missie dat elk mens het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hun visie is dat werk hierbij de belangrijkste integrator is. Dit MVO-project is oorspronkelijk ontstaan vanuit een samenwerking tussen Accent, House of HR, VDAB en VOKA, maar is intussen geëvolueerd tot een onafhankelijke, internationale vzw die focust op kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. De strategie die JobRoad vooropstelt is om ervoor te zorgen dat iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan participeren in de maatschappij, steunt op drie geïntegreerde pijlers: activatie, opleiding en sensibilisering. We nemen iedereen bij de hand vanaf hun eerste info-moment tot en met hun eerste werkdag.

Een community van ervaren 60+’ers
Een community van ervaren 60+’ers

60-plussers die gemotiveerd en geëngageerd zijn om ook na hun pensioen een bijdrage te leveren aan de samenleving, kunnen na hun actieve loopbaan bij start-up Sixie aankloppen. Het Sixie-team gaat op maat van hun wensen op zoek naar een tijdelijke en projectmatige opdracht bij bedrijven of publieke besturen die op zoek zijn naar ervaring, kennis en tijdelijke versterking. 60-plussers kunnen bij Sixie aan de slag als uitzendmedewerker of als freelancer. Want zoveel mooie ervaring laten we niet zomaar verloren gaan. Age does not matter, attitude does!

Anouk Lagae

CEO Accent

We willen met Accent een HR-partner zijn die over een compleet opleidingsaanbod beschikt. Opleiden is het nieuwe rekruteren geworden. Alleen zo kunnen we onvindbare profielen toch invullen. Vanuit onze rol als jobcoach kunnen we zo zowel de noden van onze uitzendmedewerkers als van onze bedrijven beter invullen. Talent is overal, je moet hen alleen (her)trainen.

Strong companies start with strong people
Strong companies start with strong people

Talent Lab werd in 2020 opgericht met een duidelijk doel: bedrijven ondersteunen in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van mensen. De HR markt is dynamischer dan ooit en bedrijven hebben het steeds moeilijker om de juiste profielen aan te trekken. Daarom gaat Talent Lab samen met haar klanten talenten “vormen” door kandidaten op te leiden. Enerzijds door bestaande talenten in het bedrijf verder te ontwikkelen waardoor de expertise en leidinggevende functies intern kunnen ingevuld worden (upskilling). Anderzijds door onervaren of ongeschoolde kandidaten om te scholen met een basistraject zodat ze inzetbaar worden en verder on-the-job getraind kunnen worden (reskilling). Bedrijven die nog niet de nodige knowhow in huis hebben om dit te realiseren, kunnen een beroep doen op Talent Lab voor HR ondersteuning. Ervaren recruiters kunnen op projectbasis worden ingezet bij bedrijven om praktisch HR advies te geven.

Opleidings- en examencentrum gespecialiseerd in milieu en veiligheid
Opleidings- en examencentrum gespecialiseerd in milieu en veiligheid

BE-Consult, gelegen in Geel, is een adviesbureau in milieu en veiligheid. Het bedrijf maakt sinds 2022 deel uit van de Accent Group. Opleidingen voor onder meer de bouw-, chemie-, logistieke en asbestsector vormen een belangrijk pakket binnen hun dienstverlening. Daarnaast biedt BE-Consult VCA-examens en examens voor risicovolle taken aan in hun erkend VCA-examencentrum.