Je loonfiche ontcijferd

16-03-2022
Loonfiche

Je ontvangt hem maandelijks, sommigen zelfs wekelijks. Toch heeft recent onderzoek uitgewezen dat meer dan een kwart van de Belgen een haat-liefdeverhouding heeft met alle letters en cijfers die daar ergens verzameld staan. Klaar voor een ritje van bruto naar netto?


Brutoloon

 • We starten bij je loon voor normale prestaties. Dat is het loon dat je onderhandeld hebt voor je opstartte. Voor bedienden bestaat dit uit een maandloon, voor arbeiders uit een uurloon.  

 • Daarbij komt het loon voor betaalde afwezigheden. Zoals:

  • vakantie 

  • feestdagen 

  • inhaalrustdagen 

  • ziekte 

  • arbeidsongeval 

  • klein verlet 

 • En extra premies voor bijvoorbeeld:

  • overuren 

  • voordelen in natura 

  • premies of bonussen 

  • commissieloon 

  • verbrekingsvergoeding bij ontslag 

  • eindejaarspremie

Bijdrage voor sociale zekerheid (RSZ-bijdrage)

Op alle elementen van jouw brutoloon betaal je een socialezekerheidsbijdrage van 13,07%.  Voor arbeiders wordt dit op 108% van hun brutoloon berekend omdat (in tegenstelling tot bedienden) het vakantiegeld door de vakantiekas betaald wordt, waardoor werkgevers hier niet rechtstreeks RSZ-bijdragen op kunnen inhouden. Socialezekerheidsbijdragen worden gebruikt voor alle uitkeringen zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen enz.

Belastbaar loon: basis voor de bedrijfsvoorheffing

Na afhouding van de RSZ-bijdragen krijg je je belastbaar loon waarop bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je personenbelasting. Te veel of te weinig betaalde bedrijfsvoorheffing wordt door de fiscus bij de eindbelasting verrekend.

Hoeveel voorheffing je betaalt, is voor iedereen verschillend. Factoren zoals de omvang van je loon, je burgerlijke staat of je gezinssituatie bepalen de afhouding. Hoeveel bedrijfsvoorheffing je betaalt verschilt ook per loonelement.  

In bepaalde gevallen kunnen nog enkele zaken aan je belastbaar loon toegevoegd worden waarop je geen RSZ-bijdragen moet betalen, maar wel belastingen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld of een bedrijfswagen.   

Nettoloon

Na de RSZ-bijdrage en de afhouding van de bedrijfsvoorheffing bekom je je nettoloon. Al is dat niet noodzakelijk het bedrag dat je op jouw rekening gestort krijgt. Hierop kunnen nog enkele zaken worden ingehouden zoals: 

 • bijzondere bijdrage RSZ 

 • eigen bijdrage groepsverzekering 

 • eigen bijdrage bedrijfswagen 

 • eigen bijdrage maaltijdcheques 

 • voordelen in natura voor zaken die je privé gebruikt: pc, gsm, bedrijfswagen 

Soms krijg je ook nog extra voordelen waarop je geen RSZ of belastingen betaalt, zoals: 

 • vergoeding woon-werk (is voor een bepaald bedrag per maand vrijgesteld) 

 • terugbetaalde onkosten (vergoedingen parkeerbonnen, restaurantkosten,…) 

Zo bekom je het uiteindelijke bedrag dat je op jouw bankrekening komt.