Vacature
JOBDAG GENT - Industrieel elektricien
Gent
Kans op vast

17.00 - 23.00 / uur
18/3/2024
Oost-Vlaanderen
Techniek & productie
Arbeider

415773

Wij bieden jou

NL
Marktconfort loonpakket + extralegale voordelen + 20 dagen vakantie + 15 betaalde ADV dagen
Spannende en gevarieerde projecten
Internationale omgeving
Groeimogelijkheden

Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten wij een succesvol en ambitieus bedrijfsmodel bevorderen en ontwikkelen.
Wij zijn een menselijk bedrijf dat zijn werknemers verenigt rond sterke waarden.
Door sterke verbintenissen aan te gaan, bereiden wij de toekomst voor van onze werknemers, onze klanten en het publiek.

  • Optimale werkomstandigheden

  • Diversiteit van werknemers, een essentiële troef voor succes

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen, overal en voor iedereen

  • Ons bedrijf zet zich ook in voor sociale verantwoordelijkheid. Aangemoedigd door onze werknemers organiseren wij elk jaar verschillende solidariteitsacties in


in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

  • --


FR
Un salaire compétitif + avantages sociaux, 20 jours de vacances + 15 jours ADV
Des projets passionnants et variés
Environnement international
Opportunités de croissance

En tant qu'acteur majeur du développement durable, nous devons promouvoir et développer un modèle de société performant et ambitieux.
Nous sommes une entreprise humaine qui réunit ses employés autour de valeurs fortes.
En prenant des engagements forts, nous préparons l'avenir pour nos employés, nos clients et les citoyens.

  • Des conditions de travail optimales

  • La diversité des employés, un atout essentiel pour le succès

  • La responsabilité sociale des entreprises, partout et pour tous

  • Notre entreprise est également engagée dans la responsabilité sociale. Encouragés par nos employés, nous organisons chaque année plusieurs actions de solidarité en


en coopération avec des associations locales.

Functieomschrijving

Functieomschrijving:


je staat in voor de installatie van elektrische installaties op onze industriële werven onder leiding van je verantwoordelijke.

Je staat zelfstandig in voor het monteren van kabelwegen (kabelladders & giterines)

Je staat zelfstandig in voor het plaatsen van toestellen zoals verlichting, klemmenkasten en instrumentatie (PT, TT, Levels, solenoid en terugmelding)

Je kan zelfstandig stuur- en krachtkabels tot 690V aansluiten.

Je kan schema’s lezen, begrijpen en indien nodig fouten detecteren en rapporteren.

Je rapporteert aan de voorman en kan een helper aansturen.

Je waakt hierbij steeds over uw eigen veiligheid en deze van de collega’s.

Je voert deze taken uit op een vakbekwame wijze en rapporteert aan de voorman.

Jouw profiel


Ervaring. Je hebt ervaring met het werken in een industriële omgeving

Attesten: Je bent in het bezit van een A2 diploma in industriële elektriciteit of elektromechanica of bent gelijkgesteld door ervaring. Je beschikt over een geldig VCA attest en rijbewijs B.

Waarden: Je bent een echte teamplayer

Bedrijfsinformatie

NL
Onze klant helpt steden en bedrijven op alle continenten om hun water, energie en grondstoffen, met name afkomstig van afval, te beheren, te optimaliseren en terug te winnen door oplossingen te bieden voor een circulaire economie.

Hun 174.000 werknemers dragen rechtstreeks bij tot de duurzame prestaties van particuliere en openbare klanten, zodat deze mannen en vrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen, met respect voor het milieu.

  • --


FR
Notre client aide les villes et les entreprises de tous les continents à gérer, optimiser et valoriser leur eau, leur énergie et leurs matières premières, notamment celles issues des déchets, en apportant des solutions pour une économie circulaire.

Leurs 174 000 collaborateurs contribuent directement à la performance durable des clients privés et publics, pour que ces hommes et ces femmes puissent continuer à se développer, dans le respect de l'environnement.

Erkenningsnummer: W.INT.040 - W.INT.10 - VG13/BUO - VG1312/BC - 00137-406-20121024 - 00305-406-20121204
Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor Accent. Wie, wat of hoe je ook bent of waar je voor staat, het zijn jouw talenten die het verschil maken.

Heb je nog vragen?

Je contactpersoon helpt je graag.

Lahaura Wielant
Lahaura Wielant
ACCENT CONSTRUCT NINOVE