Talent lab

De HR markt is dynamischer dan ooit. Bedrijven krijgen het steeds moeilijker om de juiste profielen aan te trekken. Er is dan ook een nijpend tekort aan geschikte profielen op de arbeidsmarkt. Opleiden is het nieuwe rekruteren geworden en daar helpen we u graag bij. Wanneer profielen onvindbaar zijn, gaan we deze samen met onze klanten “vormen” door kandidaten op te leiden. Enter Talent Lab: de jongste Accent-telg waarmee we volop de kaart trekken van lifelong learning.

Over Talent Lab

Talent Lab is een one-stop-shop voor alle opleidingsnoden. En niet alleen voor uitzendmedewerkers, maar ook voor uw vaste collega’s. Enerzijds door bestaand potentieel in het bedrijf verder te ontwikkelen waardoor de expertise en leidinggevende functies intern kunnen ingevuld worden (upskilling). Anderzijds door onervaren of ongeschoolde kandidaten om te scholen met een basistraject zodat ze inzetbaar worden en verder on-the-job getraind (reskilling).

Talent Lab Upskilling

Via Upskilling scherpt u de vaardigheden en competenties van uw medewerkers aan om uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst: van wettelijk verplichte bijscholingen tot op maat ontwikkelde groeitrajecten of workshops die ogen openen.

  • Technische opleidingen
  • Business opleidingen
  • Veiligheidsopleidingen

Sara De Geyter

Een voorbeeld van een upskilling-training, is het “Start to lead” programma. Ofwel: leidinggeven voor nieuwe leidinggevenden. Tijdens deze praktijkgerichte training, wordt er voldoende ruimte vrijgemaakt voor eigen inbreng en cases van de deelnemers. Er worden tijdens elke sessie ervaringen uitgewisseld onderling en gereflecteerd over de huidige manier van werken.

Talent Lab Reskilling

Talent Lab ontwikkelt instroomtrajecten voor knelpuntberoepen waarin kandidaten zonder voorkennis zich op een laagdrempelige manier omscholen tot de vakspecialisten en experts van morgen.

Tahnee Wullepit

Eén van de eerste reskilling-trajecten van Talent Lab, was het opzetten van een compleet HVAC-traject. In de HVAC-sector is de nood aan talent enorm. Ter illustratie: voor elke vacature voor koeltechnieker, waren er in januari 2022 slechts 0,65 kandidaten beschikbaar die over de juiste skills en ervaring beschikken. Talent Lab heeft een kort opleidingstraject uitgewerkt voor geïnteresseerden in de HVAC-sector, waarbij op een zéér praktische manier basis-skills werden aangeleerd die verder worden ontwikkeld op de werkvloer. Een succes!

Talent Lab heeft een open aanbod waarvoor u individuele medewerkers kunt aanmelden, maar daarnaast organiseren ze ook in-company opleidingen op maat van uw bedrijf. Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Ontdek Talent Lab