De paradox van AI in rekrutering

11-04-2024
De paradox van AI in rekrutering

Negen keynotes van zowel believers als kritische stemmen inspireerden ons over de do’s en don’ts van AI op het House of HR e-recruitmentcongres in Amsterdam. Opvallend: weinig non-believers te horen: noch in de zaal, noch onder de deelnemers. AI is here to stay, daar is iedereen het intussen over eens. Maar AI zomaar wegzetten als de heilige graal zou al te gemakkelijk zijn.


De nuance

Aandachtige deelnemers ervaarden misschien dezelfde paradox. Waar je na de ene keynote als een vurig adept de zaal verlaat, word je in de andere zaal weer met je voeten op de grond gezet. AI is here to stay, maar AI will not take the leadDat zullen onze menselijke, sociale vaardigheden blijven doen. Want creativiteit, emotionele intelligentie en intuïtie zijn nu net de vaardigheden die technologie nog niet van ons kan overnemen, noch inschatten. Onze two cents.

Een efficiënter rekruteringsproces

AI wordt geroemd en geprezen omwille van de impact die het brengt op efficiëntie. En zeker binnen rekrutering, een métier dat de tijdrovende processen aaneenrijgt. AI, zal en moet het wervingsproces versnellen en de werkdruk verminderen, zoveel is zeker. Goed voor zowel recruiters als voor kandidaten. Want AI kan bijvoorbeeld enorme hoeveelheden gegevens analyseren, cv’s scannen, competenties evalueren en zelfs interviews afnemen, maar ook vacatureteksten schrijven. AI laat recruiters toe om de tijdrovende taken te automatiseren en zich meer toe te spitsen op de essentie. Laat net hierin de absolute meerwaarde van AI schuilen voor recruiters.

“Your remit is going to get much broader than the hiring hamster wheel. Your job title and outcomes are going to change. Embrace it.”
Bill Boorman

Valkuil: ethiek en bias

Gebruikt u AI slim en doordacht? Dan helpt AI u onbewuste vooroordelen uit te schakelen. Net een aspect dat mensen nooit helemaal bij zichzelf kunnen elimineren. Waardoor in elk selectieproces onvermijdelijk onbewuste vooroordelen sluipen. Maar net daar schuilt de paradox. AI systemen zijn maar zo effectief als de data waarop ze getraind worden. Als in deze gegevens vooroordelen of discriminatie schuilen, dan zal AI de vooroordelen versterken en discriminatie in het wervingsproces zelfs verergeren. Als u AI tools gebruikt die gebaseerd zijn op de kenmerken van huidige werknemers, zal u mensen aanwerven die een kopie zijn van uw medewerkers en zal u uw personeelsbestand niet diversifiëren. Minderheidsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn, dreigen zo nog meer uit de boot te vallen. Belangrijk: wees kritisch voor de manier waarop een AI-tool getraind is. Ga na op welke data de tool gebaseerd is. Test en evalueer om in te schatten in welke mate de tool bevooroordeeld is en integreer die pas daarna in uw rekruteringsproces. Want ook AI discrimineert als u er niet op toeziet.

“Do your own tests if you want to buy AI tools”
Hilde Schelleman

AI is geen eindbeslisser

Zie AI als een ondersteuner, een assistent, geen beslissingsnemer. AI kan het beoordelingsvermogen van mensen niet overnemen, wel versterken of ondersteunen. U kan AI-gestuurde analyses gebruiken om kandidaten in beeld te brengen die aan bepaalde criteria voldoen, maar de uiteindelijke beslissing moet eerder genomen worden door menselijke beoordeling en intuïtie. 

“The best result will come from the collaboration with real human beings, whose creative thinking, critical thinking, social skills and communication skills will augment customer and candidate experience.”
Rika Coppens

Menselijke vaardigheden: de troef die AI laat scoren 

De echte accelerator zit dus in de combinatie van enerzijds efficiëntiewinst en een verbeterde dienstverlening met de emotionele en creatieve intelligentie van mensen anderzijds: zo zullen een kritisch denkvermogen en sterke sociale en communicatieve vaardigheden dé sleutel worden om naar een excellente dienstverlening te evolueren.

 

De belangrijkste takeaways per keynote van de e-recruitmentcongres meepikken? Check hier het overzicht.