Drie basisregels waarmee u 80% van de arbeidsongevallen voorkomt

11-04-2024
Voorkomen van arbeidsongevallen

Een wettelijke verplichting of een morele verantwoordelijkheid? Vanuit welk oogpunt kijkt u aan tegen ‘veiligheid op de werkvloer’? Het goede antwoord is uiteraard beide. 28 april is Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een goed moment om even stil te staan bij hoe we een veilige werkomgeving creëren. Want wist u dat 80% van de arbeidsongevallen kan voorkomen worden?


 

Om een veiligheidscultuur te creëren zijn drie basisregels cruciaal 

 • Bewustzijn
 • Open communicatie
 • Prioriteit geven

 

1. Bewustwording: risico’s herkennen en begrijpen

Elke medewerker een reflex aanleren om gevaren te herkennen en risico’s te kunnen inschatten is de basis van elke veiligheidscultuur. Veiligheid gaat niet alleen over regels volgen, maar nog meer over hoe we denken en handelen. Alleen als medewerkers zelf gevaren kunnen inschatten kunnen ze proactief hun gedrag aanpassen om zichzelf en anderen te beschermen.

 

2. Open communicatie: een veiligheidscultuur is tweerichtingsverkeer

Medewerkers aanmoedigen om gevaren te signaleren, mee te denken over initiatieven of problemen aan te kaarten. Zo geeft u medewerkers een actieve rol waarmee ze impact maken. Het liefst voelen ze zich comfortabel genoeg om: 

 • Onveilige situaties te melden
 • Veiligheidsuitdagingen en -problemen aan te kaarten
 • Ideeën en verbetervoorstellen door te geven 

 

3. Prioriteit: veiligheid is belangrijker dan productiviteit

Veiligheid is geen bijzaak. Integendeel. Zelfs als je moet kiezen tussen productiviteit en veiligheid, is veiligheid prioriteit nummer één. En daar moet het hele bedrijf van doordrongen zijn. Want nefast voor een veiligheidscultuur? Dat is de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Elke medewerker in een organisatie is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Van CEO tot chauffeur. Eenvoudig gesteld

 1. is het management verantwoordelijk voor het beleid. 
 2. hebben rechtstreekse leidinggevenden een voorbeeldrol bij het naleven van procedures en spelen ze een actieve rol bij veiligheidsinitiatieven.
 3. dragen medewerkers elke dag bij aan een veilige en gezonde werkomgeving door procedures te volgen en bewust veilig te handelen.

 

Bedrijven die inzetten op een veiligheidscultuur en deze drie basisregels ook strategisch aanpakken in hun organisatie zien een grote impact op een daling van het aantal arbeidsongevallen. In sommige gevallen zelfs spectaculaire resultaten.

Heeft u vragen rond de veiligheid van uw bedrijf of bij de tewerkstelling van uw medewerkers. Contacteer ons gerust via safety@accentjobs.be.
 

Safety Days: vertrekpunt voor een 360° veiligheidscultuur 

Het spreekt voor zich dat opleiding hierin een sleutelrol speelt. Zo ontwikkelde Talent Lab de Safety Days. Een programma waarbij een analyse van uw huidige veiligheidscultuur en -uitdagingen aan de basis ligt. Een ideale formule om alle medewerkers te betrekken. Een Safety Day opzetten vertrekt vanuit volgende vragen:

 • Welke gevaren en risico’s schuilen er op de werkvloer?
 • Zijn er specifieke gevaarlijke handelingen die vaak terugkomen?
 • Waar ligt de oorzaak van gebeurde arbeidsongevallen?

 

Deze achterliggende info vormt de basis om de topics en aanpak van de Safety Days te bepalen. Het is een manier om iedereen mee te nemen in dezelfde veiligheidsmindset. Om ideeën te sprokkelen en extra initiatieven uit te werken. Een dag die veel in beweging zet.

 

Zo denken bedrijven over hun Safety Days i.s.m. Talent Lab

 

G.Smeyers

"Ons advies? Beschouw deze Safety Days evenwaardig als een gewone werkdag. Herhaal of verdiep de topics door middel van toolboxmeetings. Zo blijf je medewerkers sensibiliseren en hou je de aandacht scherp bij dagelijkse handelingen met risicovolle werktuigen."

Stijn Van den Bergh, Preventieadviseur

 

Group Suerickx’s

"De weg naar veiligheid is minstens even belangrijk als het doel zelf. Jaarlijks organiseren we Safety Days om een veiligheidscultuur – die niet alleen op papier bestaat, maar vooral leeft op de werkvloer – na te streven. Dit jaar lag de focus op bewustwording en gedragsverandering. Door middel van praktijkgerichte sessies en de LMRA-aanpak werden de medewerkers attent gemaakt op mogelijke risico’s en correct handelen. We lanceerden die dag meteen ook onze app waarmee medewerkers onveilige situaties kunnen melden. Dit vergroot de betrokkenheid en verbetert de communicatie."

Steven Verplancke, Preventieadviseur

 

VD&K

"We kozen voor een Safety Week in plaats van voor losse, individuele opleidingen waarbij we het overzicht dreigen te verliezen. Dit leek aanvankelijk een hoop werk, maar door de nauwe samenwerking met Talent Lab in de voorbereiding verliep dit zeer vlot. Een formule die ook de medewerkers aanspreekt. Zo moesten ze zich niet ver verplaatsen en versterkt het zelfs het groepsgevoel door in interactie te gaan met verschillende collega’s." 

Eline Van Der Kooi, Administratief bediende

 

Benieuwd hoe een Safety Day ook bij u kan bijdragen aan uw veiligheidscultuur?

Talent Lab denkt met u mee en stelt een programma op maat samen.