Diversiteit, gelijke behandeling en inclusie bij Accent

Diverse people

Ons beleid op vlak van DEI (diversity, equity & inclusion) gaat verder dan mikken op een kleurrijke mix in ons personeelsbestand. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons volledig zichzelf kan zijn, maar ook dat al onze medewerkers hun potentieel zo goed mogelijk kunnen benutten. Op welke manier dat dan ook mag zijn. Om onze verschillende DEI-initiatieven beter te kunnen kaderen, lichten we graag even toe op welke begrippen we ons baseren: 

Diversiteit (diversity)

Diversiteit gaat voornamelijk over het respecteren en waarderen van onderlinge verschillen. Die verschillen kunnen worden uitgedrukt in aantallen of percentages, zoals in dashboards die cijfers bijhouden op vlak van geslacht, nationaliteit, seksualiteit, leeftijd, enz.  

Inclusie (inclusion)

Inclusie gaat nog een stap verder dan diversiteit. Bij inclusie worden de verschillen tussen mensen onderling niet alleen erkend, maar krijgt iedereen ook de kans om volledig geaccepteerd te worden en aan bod te komen als individu.  

Gelijke behandeling (equity)

Gelijke behandeling is de uiteindelijke bestemming. Dit gaat over gelijke kansen krijgen en beschermd worden tegen discriminatie, door middel van aangepaste tools of behandelingen die rekening houden met ieders vertrekpunt. Dit zorgt ervoor dat iedereen verder kan groeien.

Het verschil tussen gelijkheid en gelijke behandeling wordt beter duidelijk in de figuur hiernaast.

De rode draad doorheen ons beleid
De rode draad doorheen ons beleid

Om ons DEI beleid onafhankelijk en neutraal te beoordelen, contacteerden we overheidsinstantie Actiris. Samen met ons hebben ze een concreet actieplan voor de komende jaren uitgestippeld. We lanceerden een oproep bij onze medewerkers om een DEI werkgroep te vormen en kwamen samen met Actiris tot een mooie team van 15 enthousiaste medewerkers. Zij komen op regelmatige tijdstippen samen om onze reeds gezette stappen te analyseren en nieuwe actiepunten uit te rollen voor de komende maanden. Die actiepunten gaan van het uitrollen van een objectief meldpunt voor discriminatie (SPOT, zie hieronder) tot een inclusieve invulling geven aan onze bedrijfsevents. 

Management by example via intensieve trainingsprogramma’s
Management by example via intensieve trainingsprogramma’s

Als kick-off voor ons DEI-taject organiseerden we een sensibiliserend opleidingsprogramma voor verschillende teams, van onze interne recruiters en marketingafdeling over onze eigen Accent business school tot alle leden van ons middle- en senior management. Wij geloven sterk in management by example om ervoor te zorgen dat alle neuzen steeds in dezelfde richting blijven staan.  

Daarnaast zijn topics zoals discriminatie, diversiteit en gelijkheid sterk verankerd in zowel de opleidingsprogramma’s voor nieuwe collega’s (met minstens anderhalve dag opleiding tijdens hun onboardingprocedure en een duidelijke ethische gedragscode), maar ook steevast in onze halfjaarlijkse trainingen en seminaries. Op elke training vormt DEI een belangrijk agendapunt. Zo leren onze medewerkers wat inclusief rekruteren is en waarop je moet letten, krijgen ze mystery calls om hen daarop te controleren, etc. 

Bij Accent gaan we voor inclusieve neutraliteit
Bij Accent gaan we voor inclusieve neutraliteit

Intern staat DEI hoog op de prioriteitenlijst. Het is namelijk onze ambitie om de meest inclusieve werkgever van België te worden. Sinds mei 2022 hanteren we het principe van inclusieve neutraliteit. Dit betekent dat de mensen die onze organisatie vertegenwoordigen een afspiegeling mogen zijn van de diverse samenleving, zolang onze afgeleverde diensten professioneel en neutraal zijn. Het is onze allerhoogste prioriteit om een werkplek te creëren waar elke collega zich veilig en thuis voelt. En dat kan alleen als iedereen volledig zichzelf mag zijn, zonder aan professionalisme in te boeten.  

Het cv is passé

Geen kans krijgen op een persoonlijk gesprek, omdat je cv er niet meteen uitspringt? Dat suckt. En dat begrijpen we. Bij Accent zijn we ervan overtuigd dat solliciteren eerlijk moet zijn. Meer zelfs. Dat het fun kan zijn. Dat je als kandidaat zelf de touwtjes in handen kan hebben tijdens het sollicitatieproces. Wie bij ons wil komen werken, zal ons geen cv of motivatiebrief moeten bezorgen. Een match met onze waarden en onze cultuur is het enige wat we van onze toekomstige collega’s verwachten. We  hire on values, we train for skills! 

Diversity days

Sommigen willen de grootste zijn, anderen de beste. En wij? Wij willen ook de inclusiefste zijn. Elk jaar organiseren we daarom onze eigen Diversity Days: een opleidingsdriedaagse voor onze eigen medewerkers, boordevol sensibiliserende workshops over diversiteit en inclusie. 

De workshops leren onze medewerkers dat discriminatie nog steeds in onze maatschappij is verweven, maar dat we er gelukkig ook zelf iets aan kunnen doen. Doel van de opleiding is ervoor zorgen dat elke medewerker aan het einde van de dag huiswaarts trekt met een open vizier en een pak nieuwe inzichten om diversiteit en inclusie actief te omarmen. Inzichten die ze zelf kunnen toepassen, maar evengoed inzichten waarmee ze bedrijfsleiders en hr-managers kunnen sensibiliseren als die vooroordelen zouden hebben.  

Ruimte voor eigen initiatief en vrijwilligerswerk

Tot slot bieden we onze medewerkers ook de kans om zelf een steentje bij te dragen bij initiatieven die ze een warm hart toedragen. We organiseren jaarlijks verschillende acties voor het goede doel, maar proberen ook op andere manieren bij te springen waar we kunnen. Na de hevige overstromingen in Wallonië (tijdens de zomer van 2021) mochten onze medewerkers hun bureau inruilen voor hun rubberlaarzen om de slachtoffers ter plaatse te helpen waar mogelijk. In maart 2022 hielpen onze medewerkers die Oekraïens of Russisch spreken organisaties zoals het Rode Kruis of het Agentschap voor Integratie en Inburgering, dor op te reden als tolk voor Oekraïense vluchtelingen die zich in Brussel aanmeldden.