Dit is geen geldige locatie

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

2015-07-30
eindejaarspremie

Een eindejaarspremie, de zogenaamde ‘dertiende maand’ is een bonus die deel uitmaakt van je loon. Er gelden echter dezelfde fiscale verplichtingen die van kracht zijn op je loon. Je moet dus belastingen en sociale bijdragen betalen. Een eindejaarspremie is echter niet verplicht en is afhankelijk van de sector waarin je werkt. Er bestaan verschillen tussen de premies voor vaste werknemers en uitzendmedewerkers. 


Eindejaarspremie voor vaste werknemers 

Een eindejaarspremie is een bonus die sommige bedrijven toekennen aan hun werknemers aan het einde van het jaar. Deze is niet verplicht en wordt vastgelegd in de CAO van de onderneming, de individuele overeenkomst van de werknemer of het kan eenvoudigweg een gewoonte zijn van de onderneming. Hoeveel je netto eindejaarspremie bedraagt, hangt af van de onderneming en de situatie. Doorgaans wordt dit berekend op basis van het gemiddeld loon van de voorbije periode of is het een vast bedrag vastgelegd door de onderneming. 

Eindejaarspremie voor uitzendmedewerkers 

Elke uitzendmedewerker heeft recht op een eindejaarspremie, indien de uitzendmedewerker minstens 65 dagen (of 494 uren) in een vijfdagenstelsel of 78 dagen in een zesdagenstelsel heeft gewerkt tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het huidige jaar. Voor de eindejaarspremie dit jaar betekent dit dus dat de uitzendmedewerker respectievelijk 65 of 78 dagen gepresteerd moet hebben tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021. Het brutobedrag van deze eindejaarspremie voor uitzendmedewerkers bedraagt 8,33% van het verdiende brutoloon tijdens die periode. Opgelet: de voorgenoemde bedragen zijn momenteel van kracht en zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen. 
 
De uitzendmedewerkers die recht hebben op een eindejaarspremie ontvangen in de loop van de maand december een document thuis van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Dit document bestaat uit twee delen. Vak A wordt door uitzendmedewerker bewaard. Met vak B moet de uitzendmedewerker zich tot zijn betalingsorganisme wenden. 
 
Indien je als uitzendmedewerker aangesloten bent bij een vakbond, mag je je wenden tot de vakbond (ABVV, ACV en ACLVB). Heb je geen vakbond, dan kan je je wenden tot het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten (adres: Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel en tel.: 02 203 60 95). 

Lotte Mestdach

Lotte Mestdach

Legal & Project Officer
Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956