Heb ik recht op een eindejaarspremie?

03-10-2023
Fietsvergoeding

Een extraatje zo net voor de feestdagen? Oh jawel. Laat die eindejaarspremie of 13de maand maar komen. Hoewel een eindejaarspremie geen wettelijke verplichting is, hebben de meeste werkende Belgen er wel recht op. Hoe dat precies zit en waar je rekening mee moet houden? We scheppen hieronder duidelijkheid.


Wat is een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie is extra loon dat je ontvangt op het einde van het jaar. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van verschillende factoren. Meestal komt het in de buurt van een extra maandloon. Vandaar dat velen het ook een 13de maand noemen. Eindejaarspremies worden als loon betaald, dat betekent dat ook hier belastingen en socialezekerheidsbijdragen op van toepassing zijn.

Eindejaarspremie interim

Of je ook recht hebt op een eindejaarspremie als je werkt via interim? Zeker. Al zijn de voorwaarden wel anders dan bij vaste medewerkers. Om recht te hebben op een eindejaarspremie als interim medewerker moet je:

  • 65 dagen gewerkt hebben op interimbasis (in een 5-dagenstelsel of 78 dagen in het 6-dagenstelsel)
  • in de periode tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het huidige jaar

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend? Reken op 8,33% van het verdiende brutoloon in deze periode. Daar betaal je dan RSZ en bedrijfsvoorheffing op. Heb je recht op de eindejaarspremie? Dan ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een formulier in december waarmee je naar je vakbond of naar het Sociaal Fonds zelf gaat. Daar betalen ze de premie uit.

Eindejaarspremie arbeider

In de meeste paritair comités voor bedienden ontvang je een eindejaarspremie die gelijk is aan het bruto maandloon van december. In andere gevallen worden de regels vastgelegd op ondernemingsniveau of in je individuele arbeidsovereenkomst. Voor je eindejaarspremie als bediende mag je dus meestal rekenen op een extra bruto maandloon. Hou wel rekening met een hogere afhouding voor belastingen. Dus netto zal het bedrag wat lager liggen dan je regulier loon. Wat als je minder dan een volledig jaar gewerkt hebt? Dan wordt je premie meestal in verhouding berekend. Werkte je bijvoorbeeld 7 maanden, dan krijg je 7/12 van je bruto maandloon.

Eindejaarspremie bij ontslag

Wat met je eindejaarspremie bij ontslag krijgen?

Je ontslag krijgen of zelf opstappen? Maakt wel degelijk een verschil als het over je eindejaarspremie of 13de maand gaat. Je eindejaarspremie bij ontslag krijgen moet wettelijk gezien uitbetaald worden als er een cao of overeenkomst is waarin de regeling voor een eindejaarspremie voorzien is. Zelfs als er niets expliciet vermeld staat over ontslag.

Wat met je eindejaarspremie bij ontslag geven?

Je beslist om zelf je job op te zeggen? Dit is meestal het minst gunstige scenario. Want het is niet gegarandeerd dat je dan sowieso nog recht hebt op een eindejaarspremie. Alles is afhankelijk van de sectorale cao, de bedrijfs-cao of je arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen heb je nog recht op een premie in verhouding met het aantal maanden dat je gewerkt hebt. In andere gevallen moet je een bepaalde anciënniteit opgebouwd hebben. Maar heel vaak heb je helemaal geen recht meer op je eindejaarspremie bij ontslag geven. Belangrijk dus om je goed te informeren.

Eindejaarspremie bij ziekte

Wat met je eindejaarspremie bij ziekte? Een eindejaarspremie wordt doorgaans berekend op je effectieve prestaties. Toch tellen sommige periodes waarin je niet werkt vaak ook mee voor de berekening van je premie. Dit vind je meestal ook expliciet terug in de cao waarin de afsprakenvermeld staan. Meestal zijn ziekteperiodes met gewaarborgd loon, moederschapsverlof en tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld. En tellen ze dus mee voor de berekening van je eindejaarspremie.Tip! Wil je zelf nakijken wat er in de cao van het paritair comité staat waarvoor je werkt? Dat kan. Via de website van FOD WASO vind je alle sectorale cao’s terug. Geef je paritair comité in (dit vind je terug op je loonfiche) en geef onderaan de term ‘eindejaarspremie’ in.

Vragen over je eindejaarspremie wanneer je op interim werkt?

Neem contact op met je dichtstbijzijnde Accent-kantoor