Duurzaamheid

Als talent placement bedrijf is het onze droom, maar ook onze maatschappelijke plicht om een duurzame impact op de wereld te hebben. Elke dag 25.000 mensen aan het werk, dat is bijdragen aan de economische impact bij bedrijven, maar vooral aan het werkgeluk en perspectief van onze kandidaten én collega’s. Hiermee streven we elke dag naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt.  

Ons duurzaamheidsbeleid is gebouwd op verschillende pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties hebben bepaald. We hebben zes pijlers gekozen als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid

Gebaseerd op deze pijlers zetten we eigen duurzaamheidsinitiatieven op, maar we ondersteunen eveneens bestaande organisaties of projecten. Een overzicht.

Pijlers van duurzaamheid
Diversiteit, gelijke behandeling en inclusie

Bij Accent vinden we diversiteit, gelijke behandeling en inclusie enorm belangrijk. Wij geloven dat mensen veel meer zijn dan hun cv. Mensen hebben verhalen, een verleden, verlangens, doelen, dromen. Iedereen heeft talent. Het is één van de bouwstenen van ons bedrijf. We maken er dan ook geen geheim van dat we de meest inclusieve werkgever van België willen worden. We zijn ervan overtuigd dat wie zich goed voelt op het werk, beter werk levert. Alleen door elk talent te omarmen, kunnen we als bedrijf groeien.

5 people in a row
JobRoad: (re)-integratie door werk

In 2016 richtten we JobRoad op, samen met House of HR, VDAB en VOKA. JobRoad ivzw is een netwerkorganisatie voor bedrijven, intermediaire organisaties en kwetsbare werkzoekenden. Dit MVO-project is intussen geëvolueerd tot een onafhankelijke, internationale vzw die focust op kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.  

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is (zoals vluchtelingen of gedetineerden), naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke en geïntegreerde aanpak van JobRoad doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om werkzoekenden binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld.  

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) bestaat het team van Jobroad ivzw vandaag al uit meer dan 10 fulltime medewerkers en hebben ze, sinds hun opstart in 2016, al meer dan 1328 mensen een nieuwe kans kunnen geven. Lees de recentste publicatie van JobRoad (met de steun van Fedasil), over investeren in werkervaring en vorming tijdens de asielopvang.

man taking selfie with people
Partnership met SOS Kinderdorpen

Kunnen zijn wie je bent start al van jongs af aan. Een veilige, liefdevolle thuis is een cruciaal element in de vorming van je eigen identiteit. Jammer genoeg heeft niet iedereen de kans om 100% zichzelf te zijn. SOS Kinderdorpen heeft in België meerdere projecten die zich richten op het opvangen van kinderen in moeilijke thuissituaties en op het begeleiden van ouders, met oog op een veilige terugkeer naar huis.

Om SOS Kinderdorpen te ondersteunen organiseerden we verschillende interne acties, maar hebben we ook verschillende collega’s die op basis van vrijwilligerswerk actief aan de slag gaan met jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt terechtkomen. De jongeren krijgen hulp bij het opmaken van een cv, sollicitatietips, administratieve ondersteuning bij het solliciteren, enz. En met succes.

Origami: bouwt aan een nieuwe toekomst voor Afghaanse vluchtelingen

Samen met House of HR, JobRoad en opleidingspartner BLCC lanceerden we in 2022 het Origami-project: een project dat gevluchte Afghaanse vrouwen de kans geeft na een intens opvolgtraject ten volle te participeren in onze samenleving. Na een intensieve taalopleiding en interne trainingen bij Accent, zullen deze dames klaargestoomd worden om effectief aan de slag te gaan als jobcoach bij Accent.  

Tijdens de zomermaanden krijgen de vrouwen een intensieve taaltraining door opleidingspartner BLCC. In de maanden september en oktober start de vakinhoudelijke opleiding die wordt voorzien door de Accent Business School, het interne opleidingscentrum van Accent. De vrouwen krijgen in die maanden nog één dag taalopleiding per week. Na vier maanden (juli-oktober) zijn de 5 vrouwen volledig klaargestoomd om effectief als uitzendconsulent aan de slag te gaan in één van de kantoren van Accent.

people in meeting room
Inspraak en participatie dankzij de Friends of Accent

Open en transparant met elkaar kunnen communiceren en overleggen vinden wij heel belangrijk. Naast de vaste momenten waarop onze managers in dialoog treden met de rest van de organisatie (tijdens de vele trainingen, groeigesprekken, waarderingsgesprekken, regioworkshops en seminaries), vinden we het ook belangrijk dat iedereen bij ons de kans krijgt om zich te laten horen over onderwerpen die hij of zij na aan het hart liggen.  

Dat kan dankzij het Friends of Accent-project. Met dit forum geven we alle Accenters nog meer inspraak om samen met het management- en de regioverantwoordelijken aan de slag te gaan rond verschillende topics, gebaseerd op onze drie interne waarden.

friends of Accent
Ecovadis: een objectieve duurzaamheidsrating

We leggen de lat hoog voor onszelf en willen alleen maar beter worden. Om ons duurzaamheidsbeleid op een objectieve manier te laten evalueren, doen we een beroep op Ecovadis. Ecovadis is een bedrijf dat de duurzaamheid van bedrijven beoordeelt, op basis van vier vastgelegde criteria: milieu, ethiek, mensenrechten en duurzaam inkopen. Onze recentste beoordeling leverde ons een mooie score van 46 én een bronzen medaille op. En daar zijn we alvast trots op.

man in large room
We Care: ons eigen wellbeing programma

Ook intern is het onze grootste prioriteit om een duurzaam wellbeing beleid uit te stippelen. Willen een werkplek zijn waar aandacht is voor ieders fysieke en mentale gezondheid. Daarom hebben we een We Care programma voor al onze medewerkers, met 3 belangrijke pijlers: body, mind en soul. In de praktijk betekent dit o.a. dat elke medewerker recht heeft op begeleiding van professionele coaches op vlak van body positivity, dat we webinars organiseren over gezonde voeding, dat er wekelijks digitale beweegsessies worden georganiseerd waarbij iedereen aangemoedigd wordt om te deconnecteren van het werk, etc. Een initiatief dat bijzonder gewaardeerd wordt door onze collega’s.

group of people

Onze belangrijkste indicatoren in 2022*

* Update mei 2022

1437

vaste medewerkers aan de slag bij Accent

81%

vrouwen

79%

vrouwelijke managers

88,77%

blijft langer dan een jaar bij ons aan de slag

19%

mannen

15%

uitzendmedewerkers > 50 jaar

25%

uitzendmedewerkers < 25 jaar

33

verschillende nationaliteiten

13%

van ons wagenpark is full elektrisch of hybride

4599

aantal uren training en opleiding per kwartaal  

5%

heeft geen diploma

42%

diploma secundair onderwijs

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956