Heb je recht op een ontslagvergoeding?

26-04-2024
recht op ontslagvergoeding

Ben je ontslagen door je werkgever? Dan moet je ofwel je opzegperiode uitdoen of krijg je een ontslagvergoeding. Zo’n ontslagpremie komt overeen met het brutoloon van je opzegperiode plus het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de extralegale voordelen die je tijdens de opzegperiode nog zou moeten ontvangen.


Wat is een ontslagvergoeding? 

Als je werkgever eenzijdig beslist om de samenwerking stop te zetten, zijn er twee scenario’s. In de meeste gevallen moet je als medewerker nog een opzegperiode uitdoen. Hoeveel die opzegtermijn bedraagt, is afhankelijk van de datum waarop je in dienst trad in het bedrijf. Soms gebeurt het echter dat de werkgever geen opzegperiode wenst en hij je liever een ontslagvergoeding uitbetaalt. Zo’n ontslagvergoeding – ook opzeggingsvergoeding of verbrekingsvergoeding genoemd – is een financiële vergoeding die je als medewerker krijgt van je werkgever, als alternatief voor je opzegtermijn. Je werkgever moet de ontslagpremie in één keer uitbetalen, tenzij jullie een onderlinge overeenkomst bereiken. 

 

Ontslagvergoeding berekenen 

Je ontslagvergoeding is afhankelijk van je brutoloon en de datum waarop je in dienst trad in het bedrijf. Om te berekenen hoeveel je ontslagpremie bedraagt, moet je berekenen hoeveel je bruto zou verdienen tijdens je opzegperiode (bruto weekloon x aantal weken opzegtermijn). Voeg daar het vakantiegeld, de eindejaarspremie en bepaalde extralegale voordelen (bv. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, andere bruto-bonussen) aan toe waarop je recht had tijdens je opzegperiode, en je hebt je ontslagvergoeding berekend. 

 

Let op: net zoals bij je loon moet je nog een deel van je ontslagvergoeding afstaan aan de RSZ en de fiscus. Op je bruto ontslagvergoeding betaal je nog 13,07% socialezekerheidsbijdrage en 30 à 45% belastingen. Netto hou je dus ongeveer de helft van je bruto ontslagvergoeding over. 

Afhankelijk van je brutoloon en je anciënniteit kan je ontslagvergoeding hoog oplopen, maar hou er rekening mee dat je voor de volledige periode waarvoor je een vergoeding krijgt geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Het is dus verstandig om snel op zoek te gaan naar een nieuwe job. En daar helpen wij je graag mee verder! Neem eens een kijkje bij onze openstaande vacatures of spring binnen in een van onze kantoren bij jou in de buurt! 

 

Wanneer is de uitbetaling van de ontslagvergoeding? 

Bij afloop van je arbeidsovereenkomst is je werkgever je een aantal betalingen verschuldigd zoals niet-betaald loon voor verrichte prestaties, eindejaarspremie (onder bepaalde voorwaarden), vertrekvakantiegeld… Die ontvang je uiterlijk op de eerste normale betaaldag na de beëindiging van je overeenkomst. Voor de uitbetaling van de ontslagpremie is het anders: die moet onmiddellijk betaald worden op het tijdstip dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 

 

Wie heeft recht op een ontslagpremie? 

Als je ontslagen wordt, kan je werkgever ervoor kiezen om je opzegtermijn op te schorten, wat betekent dat hij of zij niet wil dat je nog komt werken. In dat geval heb je recht op een ontslagpremie, als alternatief voor het loon dat je normaal zou ontvangen tijdens de opzegperiode. Hierdoor word je nog enkele weken of maanden doorbetaald, zonder dat je aan het werk bent. 

 

Ontslagvergoeding arbeiders 

Ben je arbeider? Dan bepaalt je opzegtermijn hoeveel je ontslagvergoeding bedraagt. De uit te betalen premie komt overeen met het brutoloon van je opzegperiode plus het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de extralegale voordelen die je in deze periode nog zou moeten ontvangen. 

 

Ontslagvergoeding bediende 

Net als bij arbeiders wordt de ontslagvergoeding voor bedienden berekend op basis van de opzegtermijn. Vul het brutoloon dat je in die periode nog zou moeten krijgen aan met eventueel vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen, en je krijgt de verschuldigde ontslagpremie. 

 

Ontslagvergoeding in specifieke situaties 
 

Ontslagvergoeding bij faillissement 

Stel dat je je werk verliest doordat het bedrijf waar je werkt failliet gaat, heb je dan ook recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is ja. Je krijgt dezelfde ontslagpremie als wanneer je in ‘gewone’ omstandigheden ontslagen zou worden voor je werkgever. 
 

Ontslagvergoeding bij een reorganisatie 

Als je werkgever beslist om te reorganiseren of te herstructureren, kan dit ertoe leiden dat je ontslagen wordt. Bij een ontslag als gevolg van een reorganisatie kan je rekenen op de ontslagvergoeding waarop je anders ook recht zou hebben als je ontslagen wordt. 

 

Ontslagpremie bij collectief ontslag 

Bij collectief ontslag ontvang je naast een werkloosheidsuitkering ook een vergoeding wegens collectief ontslag van je werkgever. Die bedraagt het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen waarop je recht hebt. Het netto-referteloon is gelijk aan het brutomaandloon (begrensd tot € 4.070,1) verminderd met de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding. Deze vergoeding krijg je voor een periode van vier maanden, die start onmiddellijk na de stopzetting van de arbeidsovereenkomst. 
 

 Ontslagvergoeding bij overname 

Gaat het bedrijf waar je werkt failliet en kan je aan de slag bij de overnemer? Dan heb je recht op een vergoeding voor het gemiste loon tussen het faillissement en de overname. Werd je toch uitbetaald in die periode of kreeg je al een ontslagpremie? Dan kan je geen aanspraak meer maken op een overbruggingsvergoeding. 

Op zoek naar een nieuwe job na ontslag?