Deeltijds werken: alles wat je moet weten

25-04-2024
deeltijds werken

Deeltijds werken zit in de lift. Steeds meer werknemers beslissen vaak al op jonge leeftijd om hun fulltime job in te ruilen voor een iets rustiger werktempo. Het spreekt voor zich dat


Wat is deeltijds werken?

Als je op regelmatige en vrijwillige basis gedurende een periode minder werkt dan voltijds, ben je een deeltijdse werknemer. Deeltijds werken wordt ook parttime werken of halftijds werken genoemd.

 

Halftijds werken, hoeveel uur is dat precies?

Als je deeltijds werkt, moet de wekelijkse arbeidsduur minimaal gelijk zijn aan 1/3 van de wekelijkse voltijdse arbeidsduur voor dezelfde functiecategorie. Die regeling – waarop in bepaalde gevallen uitzonderingen mogelijk zijn – is bedoeld om de rechten van deeltijdse werknemers te beschermen. Het waarborgen van een minimale arbeidsduur voorkomt dat werkgevers hen onvoldoende uren laten werken om te profiteren van goedkope arbeid zonder passende compensatie. Hou ook rekening met de 3-uren-regel. Die bepaalt dat de werkperiode niet korter mag zijn dan 3 uur als je deeltijds werkt.

 

Halftijds werken: loon

Minder werken betekent ook minder verdienen. Of je nu voltijds of deeltijds werkt, je wordt sowieso betaald volgens het aantal gepresteerde uren. Als deeltijdse werknemer moet je hetzelfde uurloon verdienen als een voltijdse werknemer. Dus verdien je 2.500 euro bruto bij voltijds werk, dan wordt dat 2.000 euro bruto bij 4/5. Het vakantiegeld en de eindejaarspremie worden op dezelfde manier berekend. Hetzelfde geldt voor maaltijdcheques. Die worden toegekend per gewerkte dag, ongeacht de duur van de prestatie. Voor een halve dag werk, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkt, ontvang je dus ook een maaltijdcheque.

 

Deeltijds werken en uitkering

Net zoals een voltijdse medewerker heb je ook wanneer je deeltijds werkt recht op uitkeringen bovenop je loon. Denk aan een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering of uitkering voor ouderschapsverlof. Hoeveel bedragen die uitkeringen precies? Dat is moeilijk te zeggen. Een uitkering wordt namelijk berekend op basis van jouw loon, dat dan weer bepaald wordt door je werkregime. De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) of het ziekenfonds kunnen je meer gedetailleerde informatie geven volgens jouw specifieke situatie.

 

Deeltijds werken en overuren

Net zoals voltijdse werknemers hebben halftijdse medewerkers recht op betaling voor overuren. Meestal worden overuren gecompenseerd door extra betaalde vrije tijd of een toeslag op het normale uurloon. Dit overurentarief is doorgaans hoger dan het normale uurloon (bv. 50% of 100%). De regels voor overuren worden vastgelegd in de arbeidswetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

 

Voordelen en nadelen van deeltijds werken

 

Voordelen van halftijds werken

 

Herwonnen levenskwaliteit

Het is een typisch symptoom van deze tijd: we werken ons elke dag te pletter om daarna ’s avonds doodvermoeid in de zetel te ploffen. Tijd om echt van het leven te genieten is er minder en minder. Door deeltijds te werken, breng je daar verandering in. Plots is er wél weer tijd om de kinderen aan de schoolpoort op te wachten of midden in de week een terrasje te doen. Heerlijk toch, die herwonnen tijd!

Ultiem middel tegen burn-out

Halftijds werken verandert niet alleen de tijdsindeling thuis, ook op het werk wordt het ineens een stuk rustiger. In tijden waarin burn-outs schering en inslag zijn, kan het bijzonder heilzaam zijn om wat gas terug te nemen. Het laat je toe om terug te keren naar de essentie van het leven en opnieuw voldoening uit privé én werk te halen. Parttime werken hoeft ook geen definitieve switch te zijn. Ben je weer klaar om fulltime te werken? Dan zal je er met volle energie kunnen invliegen!

 

Nadelen van deeltijds werken

Opgelet met je pensioen

De belangrijkste reden om niet voor deeltijds werken te kiezen, is dat het knaagt aan je pensioen. Dat is namelijk berekend op basis van je prestaties tijdens je actieve loopbaan. Heb je veel verdiend en ben je altijd fulltime blijven werken, dan haal je het maximum uit je pensioen. Wie voor een lange periode deeltijds gewerkt heeft, zal het moeten stellen met een bescheidener pensioen.

Lager loon en minder doorgroeimogelijkheden

Bij halftijds werken ligt uiteraard niet alleen je pensioen lager, maar ook je loon. Bovendien wordt het een stuk minder makkelijk om door te groeien bij je werkgever. Als het aankomt op functies met grote verantwoordelijkheden, zal de voorkeur allicht uitgaan naar je collega die fulltime aan de slag is.

 

Veelgestelde vragen over halftijds werken

 

Deeltijds werken met behoud van rechten

Het systeem van deeltijds werken met behoud van rechten laat toe om je werkuren aan te passen aan je persoonlijke situatie zonder dat je je sociale rechten volledig verliest. Hierdoor heb je als halftijds werknemer recht op vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw in verhouding tot het aantal gewerkte dagen.

 

Deeltijds werken en pensioen

Deeltijds werken heeft een invloed op je pensioen. Als halftijdse werknemer bouw je nog steeds pensioenrechten op. Maar aangezien je pensioen berekend wordt op basis van het aantal gewerkte dagen/uren, zal je minder pensioen ontvangen dan een voltijdse werknemer. Op MyPension.be kan je checken op welk pensioen je recht hebt. Wil je met vervroegd pensioen gaan? Dan heeft deeltijds werken een invloed op je pensioenleeftijd. Het aantal gewerkte dagen bepaalt namelijk de leeftijd waarop je met pensioen mag gaan. En een ‘jaar’ telt voor je loopbaan pas mee vanaf een derde van een volledig uurrooster (d.w.z. 104 voltijdse dagen). Voor deeltijdse werknemers die aan de slag blijven tot aan de wettlijke pensioenleeftijd verandert er niks. Ten slotte heeft halftijds werken een impact op je aanvullend pensioen. Voor wie deeltijds werkt, worden de stortingen in de groepsverzekering proportioneel verminderd. Werk je een vijfde minder, dan zal je slechts vier vijfde van de premies in de groepsverzekering gestort krijgen. En dus ontvang je bij je pensionering een minder hoog kapitaal.

 

Deeltijds werken belastingen

Doordat deeltijdse werknemers minder verdienen, is hun belastbaar inkomen lager en betalen ze minder belastingen. Ze betalen ook minder sociale bijdragen. Sommige belastingvoordelen en aftrekposten zijn afhankelijk van het inkomen en de persoonlijke situatie van de belastingbetaler. Deeltijdse werknemers komen nog steeds in aanmerking voor fiscale voordelen (bv. voor hypothecaire leningen, pensioensparen, kinderopvangkosten) als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 

Deeltijds werken na ziekte

Wil je na een ziekteperiode terug aan de slag, maar kan je nog niet voltijds werken? Dan kan je kiezen voor een gedeeltelijke werkhervatting of progressieve terwerkstelling. Zo kan je tijdelijk deeltijds werken tot je weer volledig klaar bent om voltijds te werken.

 

Deeltijds werken en studeren

Je studies combineren met een deeltijdse job om werkervaring op te doen of je studies te bekostigen? Dat is mogelijk! Je kan je halftijdse job comineren met een voltijdse of deeltijdse studie. Sommige werkgevers bieden werk-studieprogramma's aan, waarbij studenten deeltijds werken terwijl ze bezig zijn met hun opleiding.

 

Nog steeds niet overtuigd of deeltijds werken iets voor jou is? Praat erover met een van onze Accent jobcoaches. Vind een Accent-kantoor in je buurt en laat je persoonlijk begeleiden!

Vind hier je deeltijdse job