Samen met tal van partners, organiseren wij geregeld gratis webinars over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Op die manier zorgen we ervoor dat u als onderneming te allen tijde op de hoogte bent van de meest recente bewegingen op de arbeidsmarkt, actuele ontwikkelingen in de HR-wereld en sectorgerelateerde onderwerpen.  

We voegen regelmatig nieuwe webinars toe aan ons aanbod. De verschillende onderwerpen zijn steeds te bekijken op deze pagina. Deelnemen is gratis, mits voorafgaande inschrijving via ons formulier. 

Heeft u één van onze webinars gemist? Of wenst u een sessie in alle rust te herbekijken? Ook dat kan! Na afloop stellen we de volledige opname van het webinar ter beschikking op onze website.

Werken met buitenlandse onderaannemers

Webinar | 16 april 2024

Wanneer u als Belgisch bedrijf een deel van uw projecten of werkzaamheden delegeert naar buitenlandse onderaannemers, draagt u het werk over. Tot voor kort droeg u hiermee ook een deel van de verantwoordelijkheden over. Daar is met de nieuwe Vlaamse regelgeving heel wat in veranderd.

Het belang van een psychologisch veilige werkomgeving

Accent Masterclass | 02 juni 2023

In deze online masterclass, die we organiseerden in samenwerking met Vlerick Business School, werden een aantal belangrijke onderwerpen behandeld die van cruciaal belang zijn voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving

How to create attractive and creative reward packages?

Accent Masterclass | 17 juni 2022

Loonvoorstellen waarbij u als werkgever enkel een brutoloon op de onderhandelingstafel legt, zijn al lang verleden tijd. Sollicitanten hechten steeds meer belang aan diverse verloningsmogelijkheden als aanvulling op hun basisloon. Als werkgever zorgt u er dus maar beter voor dat u voorbereid bent en verschillende pistes kan voorleggen.

Relance-overuren: speed update

Bij aanvang van de coronacrisis besliste de regering dat essentiële sectoren op een eenvoudige én voordelige manier overuren konden inzetten om de drukte die toen op hen af kwam het hoofd te bieden, en dat begrensd in de tijd. Omwille van het succes en met het oog op de heropleving werd beslist om de maatregel uit te breiden naar alle sectoren en te verlengen in de tijd.

(On)Gewoon Doen!

Live webinar - Krapte op de arbeidsmarkt anders bekeken

Hoe evolueert u naar de diverse en inclusieve organisatie waarmee u morgen het verschil maakt? 

Happiness@Work Study

Topteams gaan voor topbedrijfsresulaten.

Maar topteams aantrekken en behouden is niet minder dan topsport voor organisties. Een discipline die inzicht, inspanningen en regelmaat vraagt.

In het Happiness@Work webinar bekijken we de war for talent vanuit een ander perspectief: dat van de medewerkers en hun werkgeluk.

De Brexit – exit goederenverkeer?

Na een processie van Echternach van bijna 5 jaar heeft het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020 definitief afscheid genomen van de Europese Unie. Sindsdien maakt het niet langer deel uit van de interne markt noch het douanegebied van de Europese Unie, dit met alle gevolgen van dien. Accent en Portilog maken tijdens deze webinar een stand van zaken op.

Een heldere kijk op werkplezier in België

Wist u dat bijna de helft van de Belgen een laag tot matig niveau van werkplezier ervaart in zijn of haar job? Duizelingwekkend cijfer, als u ’t ons vraagt. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen van het recent onderzoek van Accent in samenwerking met Impetus Academy en expert Maarten Vansteenkiste?

Grensoverschrijdende tewerkstelling: een (te?) complex gegeven

Wist u dat een onderneming die uitzendmedewerkers detacheert sinds 30 juli 2020 voorafgaand het uitzendkantoor moet meedelen in welk ander land er zal worden gewerkt? En dat deze informatieplicht strafrechtelijk gesanctioneerd is?

Tijdelijke werkloosheid na 1 september 2020

Tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht corona) zoals we het al een paar maanden kennen, loopt binnenkort ten einde. De huidige, vereenvoudigde procedure eindigt namelijk op 31 augustus.

Bouw uw dreamteam

Hoe kunt u een duurzame relatie opbouwen met uw huidige en toekomstige medewerkers? Wordt het niet eens tijd om anders te beginnen denken en handelen als het dit onderwerp aanbelangt? Tijdens deze sessie stuurt Team Development Expert Johan De Keyser de deelnemers op weg naar hun eigen dreamteam.

De arbeidsmarkt na de coronacrisis

Hoe zal de arbeidsmarkt en onze carrière eruitzien na de coronacrisis? Belangrijker dan deze toekomst te proberen voorspellen, lijkt het echter deze voor te bereiden. Wat zijn cruciale elementen om de schuldgraad in ons land niet te laten exploderen? Met welk economisch beleid kan ons land de toekomst zo goed mogelijk voorbereiden?

Ondernemen tijdens covid-19

We hoeven er geen doekjes om te winden: de Veiligheidsraad van afgelopen week deed opnieuw stof opwaaien. We merken dat zowel de man in de straat als de bedrijfsleider van vandaag met heel wat vragen achterblijft. Vermoedelijk zit ook u met een aantal vragen omtrent de gedeeltelijke of volledige heropstart van uw activiteiten.

Het gevolg van covid-19 voor uw employer brand

Op welke manier trekken we straks kandidaten aan? Hoe onboarden we nieuwkomers? En hoe houden we onze medewerkers meer dan ooit gemotiveerd en geëngageerd?

De crisis heeft onze manier van werken stevig overhoop gegooid de jongste weken. Als gevolg daarvan zullen heel wat werkgevers gedurende de komende maanden een verandering voelen in hun employer brand. En laat het dan net de bovenstaande vragen zijn die zullen rijzen.

De impact van covid-19 op de werking van mijn onderneming

Het ministerieel besluit met dringende maatregelen om de verspreiding van covid-19 te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om telewerk en ‘social distancing’ op een effectieve en werkbare manier toe te passen.

De realiteit na covid-19

De realiteit na covid-19? Momenteel één groot vraagteken. Op dit moment lijkt het nog veraf, maar er komt een dag waarop we als mens, als organisatie en als maatschappij opnieuw het leven kunnen oppikken.